Projekt s názvom „Sanácia zosuvu na ceste III/2095 v k. ú. Rudinka“ a cena jeho realizácie

cesta v Rudinke

V súvislosti so zverejnením článku o realizácii zabezpečenia cesty v Rudinke, kde čoraz častejšie padali na teleso cesty kamene, sme dostali podnet, aby sme zistili, aká bola cena za zrealizované dielo a aké práce boli pre túto cenu zahrnuté.

O predmetené informácie sme požiadali ŽSK.

„Objednávateľom prác na sanácií svahu v obci Rudinka pod názvom „Sanácia zosuvu na ceste III/2095 v k. ú. Rudinka“,  bola Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Zhotoviteľom stavebných úprav bola firma Hastra, s.r.o., s vysúťaženou cenou 18 977,12 EUR bez DPH,“ zaslal nám Mgr. Lukáš Milan, v. r. z odboru informácií a zahraničných vzťahov.

Na základe informácie o názve projektu sme na stránkach evoservis.sk našli bližšie informácie, ktoré boli predmetom zákazky.

Informácie je možné prečítať si po kliknutí SEM.

 

https://bestvpncanada.ca/