Poklepanie základného kameňa

Dnes, 18. decembra o 13:00 sa uskutočnilo slávnostné poklepanie základného kameňa výstavby novej mestskej štvrte Kamence. 

Táto nová časť sídliska sa bude nachádzať medzi riekou Kysuca a ulicou Sládkovičova na poli, ktoré už dlhodobo nemá iné využitie, iba ako venčisko pre psov. Nové byty by mali byť kolaudované do osemnástich mesiacov od začatia výstavby. Bližšie informácie sme priniesli v článkoch TU a TU.

Na slávnostnom poklepaní základného kameňa sa zúčastnili predstavitelia mesta, primátor Marián Mihalda, jeho zastupca pán Šerik, poslanci páni Šidlo, Poláček a Randa, bývalý primátor Ján Hartel, investor, realizátor stavby, architekt a prizvaní hostia a média.

Veríme, že tento projekt bude úspešný aby sa nové rodiny mohli nasťahovať čo najskôr.

Autor: Miroslav Janouš
Foto: autor