Aj mestá a obce na Kysuciach musia kvôli výpadkom príjmov v súvislosti s Covid-19 krátiť alebo úplne rušiť niektoré investičné zámery či bežné činnosti

Pandémia Covid-19 spôsobila a naďalej spôsobuje problémy vo všetkých oblastiach ľudského života. O svoje príjmy prichádzajú nielen fyzické osoby či podnikatelia, ale aj samosprávy.

V okrese Kysucké Nové Mesto vplyvom koronakrízy mestá a obce evidujú stratu na daniach z príjmov fyzických osôb nasledovne :

Kysucké Nové Mesto: 357 757 €

Rudina: 40 338 €

Rudinka: 7 985 €

Rudinská: 20 785 €

Radoľa: 31 201 €

Dolný Vadičov …. 9760

Horný Vadičov …. 34 034 €

Nesluša: 60 356 €

Povina: 22 588 €

Ochodnica: 36 721 €

Kysucký Lieskovec: 63 592 €

Lodno: 19 389 €

Lopušné Pažitie: 5 908 €

Snežnica: 23 389 €

Čo táto strata pre mesta a obce znamená? Ako ovplyvnila koronakríza fungovanie miest a obcí?

Tak napríklad v obci Povina:

„Počas korony nám zastavili činnosť verejnoprospešných pracovníkov, čo znamenalo, že sa o bežnú údržbu obce nemal kto starať. V tom čase sme si nemohli dovoliť zamestnať niekoho na túto činnosť. Obmedzili sme svietenie verejného osvetlenia, zrušili sme plánované investície, ako odvodnenie cesty na Velikej, zrušili sme spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie obecného úradu. Zrušilo sa aj vybudovanie priechodu pre chodcov pri MŠ a ZŠ, na ktorý už máme aj povolenia. Na túto aktivitu sme mali naplánované aj financie. V súčasnosti ideme realizovať rekonštrukciu miestnej komunikácie pri školskej jedálni. Na tento projekt sme ešte v minulom roku získali dotáciu 10.000€, z rozpočtu doplatíme 20%, čo predstavuje 2000€.

Robíme aj rekonštrukciu elektroinštalácie, na ktorú sme použili financie z rezervného fondu. Rekonštrukciu sme museli začať realizovať, pretože posledná revízia už bola s výhradou.

A robíme aj rekonštrukciu družiny, ale opäť svojpomocne. Rodičia deti sa pustili do brigády, takže tým ušetríme veľa peňazí. Neplatíme žiadne firmy, len materiál. V podstate všetko, čo dokážeme, si robíme sami. Ale nemrháme peniazmi, obávam sa, čo ešte príde, preto si tvoríme rezervu, i keď malú. Pôžičky určite neprichádzajú do úvahy,“ pre novinyKNM priblížila súčasnú finančnú situáciu obce v súvislosti s COVID-19, starostka obce Alena Dudeková.

Okresať výdavky a investície muselo aj mesto Kysucké Nové Mesto:

„O polovicu sa znížili výdavky na opravu výtlkov. Problém nastal aj s kosením verejných priestorov. Na túto činnosť si tak ako iné mestá a obce aj Kysucké Nové Mesto najíma aktivačných pracovníkov. Tento rok, kvôli pandémii, mesto aktivačných pracovníkov nemohlo využívať a pracovníci Údržby mesta museli pracovať len s vlastnými ľudskými zdrojmi. Samozrejme, je toho omnoho viac, čo sa muselo prehodnotiť,“ pre novinyKNM uviedol primátor Kysuckého Nového Mesta, Marián Mihalda.

Text a foto: Petronela Hercová

https://bestvpncanada.ca/