Čadčianska nemocnica má zmodernizované Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Kysucká nemocnica v Čadci má zmodernizované Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Celková investícia vrátane prístrojového vybavenia bola vo výške viac ako 630-tisíc eur.  Na financovaní sa podieľal z veľkej časti Žilinský samosprávny kraj, časť pokryla nemocnica z vlastných zdrojov.

Vynovené a zmodernizované bolo takmer všetko – oddelenie má nové dvere, omietky, podlahy, ale i obklady, či dlažby. Nové sú aj rozvody elektroinštalácie, vody a kúrenia. Oddelenie bolo vybavené moderným systémom záložných zdrojov (UPS), osvetlenia, vzduchotechnikou a v neposlednom rade i audiovrátnikom. Ide o prvú rekonštrukciu oddelenia odkedy bolo vybudované pred 25 rokmi. ,,U nás sa liečia tí najťažší pacienti. To znamená, pacienti s ťažkými úrazmi, pacienti so zlyhávaním srdca, či obličiek, pacienti s infekciami, či zlyhávaním respiračného systému. Dlhé roky sme pracovali v nevyhovujúcich priestoroch, preto sme veľmi radi, že sa takáto komplexná obnova urobila,“ povedal primár oddelenia Peter Szeghy.

Rekonštrukcia sa týkala nielen stavebných prác, ale bol zakúpený i nový nábytok a prístrojové vybavenie. Modernizáciou prešiel aj prístrojový a posteľový park. Nové sú elektricky polohovateľné lôžka s aktívnym antidekubitárnym systémom, moderné dýchacie prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky ventilácie na najvyššej úrovni. Pribudli dva izolačné boxy s filtrom pre pacientov s prenosnými nákazami. Pre personál to bude znamenať lepšiu a bezpečnejšiu možnosť poskytovania starostlivosti.

Zdokonalenie pracovného prostredia sa odráža aj v skultúrnení denných miestností. ,,Veľmi sa teším, že sa podarilo ukončiť nevyhnutnú modernizáciu a nemocnica tak získala ďalšie špičkové oddelenie na vysokej úrovni,“ povedala županka Erika Jurinová.  A nie je to posledná investícia, ktorú župa v nemocnici realizuje. ,,V týchto dňoch ukončujeme rozsiahlu rekonštrukciu internej JIS, ako aj kompletnú rekonštrukciu hygienických zariadení. Verím, že tieto práce prinesú zvýšenú mieru spokojnosti zamestnancov a takisto samotných pacientov a ich príbuzných a zvýši sa celková kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uzavrela županka.

Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci je jednou zo štyroch nemocníc v správe Žilinskej župy, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť zhruba 130-tisíc ľudí.

Zdroj: tlačová správa ŽSK