Časté poruchy verejného osvetlenia, pýtali sme sa či mesto plánuje komplexnú rekonštrukciu starých elektrických rozvodov

Časté poruchy na verejnom osvetlení sú pre obyvateľov nepríjemné. Pracovníci Údržby mesta vzniknuté situácie vždy naliehavo riešia. Poruchy sa však vyskytujú veľmi často.

Ísť ráno do práce po ulici, na ktorej nesvieti verejné osvetlenie je, najmä pre ženy, veľmi nepríjemné. Poruchy verejného osvetlenia, kedy zostane tmavá celá ulica, sa v meste dejú veľmi často. Pracovníci Údržby mesta ich vždy v rámci svojim možností riešia, resp. opravujú.

Keďže sa poruchy verejného osvetlenia vyskytujú veľmi často pýtali sme sa zástupcov mesta, či má mesto v pláne komplexnú rekonštrukciu elektrických rozvodov verejného osvetlenia.

Elektrické rozvody sú veľmi staré a poruchy, ako vždy informuje Údržba mesta, sú závažné. Na konci roka 2018 sa rekonštruovalo verejné osvetlenie, napríklad na Námestí slobody.

„Mesto minulý rok pristúpilo ku rekonštrukcii verejného osvetlenia, s tým, že zatiaľ sa práce vykonávali len v určitých častiach mesta (Nám. Slobody, Štefánikova štvrť). V súčasnosti pristupujeme len k čiastočnej rekonštrukcii resp. k oprave len tých častí verejného osvetlenia, na ktorých máme od občanov ohlásenú poruchu (naposledy Ul. Dlhomíra Poľského – skrat vo vedení),“ informoval v odpovedi Mgr. František Šerík, zástupca primátora.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka