Výmena tepelných rozvodov

Interaktívna mapa – rekonštrukcia rozvodov tepla Kysuca s.r.o.

Milý čitateľ, pred sebou máš interaktívnu mapu rozvodov tepla, tak ako budú situované po celkovej rekonštrukci. V súčasnosti sa systém zásobovania teplom skladá z primárneho dvojtrubkového horúcovodného rozvodu, ktorý je v blokových odovzdávacich staniciach transformovaný do sekundárneho štvortrubkového rozvodu – ten bude počas rekonštrukcie nahradený len primarnym dvojtrubkovým rozvodom. Po kliknutí na jednotlivé znaky v hornej lište interaktívnej mapy sa zobrazia podrobnejšie a detailnejšie úseky jednotlivých úsekov rozvodov tepla.

Celá táto kategória bude na našich stránkach venovaná realizácii projektu výmeny rozvodov tepla. V sekcii „Všeobecné informácie“ budeme zverejňovať mnoho zaujímavých informácii týkajúcich sa problematiky tepla. V sekcii „Aktuálne informácie“ budeme zverejňovať informácie o aktuálnych prácach, komplikáciách, obmedzeniach a podobne.

Za vypracovanie interaktívnej mapky a jej poskytnutie pre novinyknm.sk vďačíme poslancovi MsZ KNM a VÚC Žilina, Mgr. Matejovi Fabšíkovi.