Celomestské dobrovoľníctvo

Dňa 20.4.2018 v čase od 8:30 do 14:30 sa v Kysuckom Novom Meste konalo ,,Celomestské dobrovoľníctvo“. Viac ako 800 mladých ľudí sa rozhodlo upratať naše mesto prírodu a jeho okolie od odpadkov.

Na tejto akcii sa zúčastnilo vyše 20 dobrovoľníkov z YC|Mládežníckej klubovne, žiaci zo ZŠ Nábrežná, Clementisova, Dolinský potok a Lipová. Taktiež aj študenti zo Strednej spojenej školy, Strednej odbornej školy strojníckej a Gymnázia. Aj deti sa zapojili a to materská škôlka Litovelská a Komenského. Na túto dobrovoľnícku akciu sa využilo 2000 vriec a 3000 rukavíc. Financie na zakúpenie týchto vecí nám zabezpečila Nadácia Kia Motors Slovakia a Nadácia pre deti Slovenska, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Skoro ráno sme sa my dobrovoľníci stretli pred YC|Mládežníckou klubovňou a rozdali si vrecia na odpad a rukavice. Rozdelili sme sa do menších skupín a vyrazili do ulíc zbierať odpadky. Vyčistili sme okolie železničnej a autobusovej stanice, okolie pri Lipke a rieke Kysuca. Hneď na mieste sme odpad recyklovali do farebne označených vriec. Školy a škôlky, ktoré sa s nami zapojili do projektu, upratovali svoje okolie. Vrecia s recyklovaným odpadom neskôr odvážala Mestská údržba z označených miest.

Sme veľmi radi, že sme sa zišli v takom veľkom počte, a že sme aspoň takto mohli prispieť k čistote nášho mesta. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Autor: Lukáš Hrošovský, predseda mestského mládežníckeho parlamentu KNM
Foto: autor