Obec Nesluša má funkčné a viacúčelové centrum

Obec Nesluša prešla v posledných rokoch viacerými zmenami a rekonštrukciami. Jednou z najzásadnejších bola zmena vzhľadu centra obce, kde pribudol mnohoúčelový kultúrny priestor.

Na prestavbe centra obce sa začalo pracovať v roku 2016. Samotnej prestavbe predchádzalo aj odporúčanie zo statického posudku, kde statik odporúčal objekt starej pekárne radšej asanovať a postaviť nový. Hoci budova vyzerala na pohľad zachovalo, jej reálny stav bol žalostný. Oprava by stála viac ako výstavba nového objektu. Keďže budova nebola pamiatkovo chránená, výhodnejšie bolo objekt zbúrať a postaviť nový.

A tak v Nesluši začalo postupne vznikať kultúrne centrum s oddychovou zónou, detským ihriskom a pódiom. Dnes je tento priestor dominantnou časťou centra.

Postup prác:

Začalo sa, ako už bolo spomenuté, v roku 2016. Najskôr sa zbúrala pekáreň a následne sa upravoval terén, spevňovali sa plochy, staval sa plot, ktorý oddelil pozemok od susedných pozemkov. Následne sa urobil chodník a palisádový kaskádový múrik, ktorý oddelil centrum od chodníka. Neskôr sa pri požiarnej zbrojnici vybudoval oporný múr.

V roku 2017 sa začali práce na výstavbe schodiska. Vybudovala sa elektroinštalácia a potom prišla na rad výstavba drevenej tribúny.

V roku 2018 pribudlo v centre obce detské ihrisko.

V roku 2018 sa vystúpenia, ktoré sú súčasťou Neslušských hodov konali už na novom pódiu.

Výstavba nového centra prebiehala od roku 2016 do roku 2018, obec má všetky faktúry prehľadne zverejnené na svojej webovej stránke.

Text a foto: Petronela Hercová

https://bestvpncanada.ca/