Chodník na poliklinike smerom na Komenského sa opraví ešte tento rok

chodník

Poliklinika v Kysuckom Novom Meste sa  môže konečne pochváliť funkčným parkovaním. Areál je navyše omnoho krajší, pribudli v ňom dokonca lavičky na sedenie. Jedine chodník smerom na ulicu Komenského neprešiel rekonštrukciou. To sa, ale zmení.

Mnohí obyvatelia mesta sa pýtali, prečo v rámci realizácie parkoviska na poliklinike v Kysuckom Novom Meste nebol opravený aj chodník, ktorý vedie na ulicu Komenského. Chodník je ťažšie schodný najmä pre mamičky s kočíkmi, no aj pre staršie osoby.

Chodník na poliklinike bude opravený ešte tento rok

Keďže nás, tak ako aj vás zaujímalo, či mesto plánuje opraviť tento kúsok chodníka, spýtali sme sa na mestskom úrade.

„Chodník v areáli polikliniky v Kysuckom Novom Meste okolo pedagogicko-psychologickej poradne plánuje mesto Kysucké Nové Mesto realizovať v tomto v roku v rámci bežnej údržby komunikácií,“ zodpovedal otázku prednosta mestského úradu.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka