Chodník pri Mariánskom kostole bude osvetlený

chodník pri Mariánskom kotole

Chodník z ulice Pivovarská, ktorý vedie na ulicu Belanského, pozdĺž Mariánskeho kostola bude po dokončení rekonštrukcie osvetlený.

Dôvodom rekonštrukcie chodníka bola skutočnosť, že kamenný múr, ktorý tvoril oplotenie Mariánskeho kostola bol na viacerých miestach vertikálne prasknutý a nakláňal sa do strany chodníka a ohrozoval bezpečnosť chodcov. Dňa 25.1.2018 sa začala rekonštrukcia oplotenia.

Práce na stavbe oplotenia a chodníka sú takmer na konci, no konečný termín celkového dokončenia celej rekonštrukcie sa nedá presnejšie vymedziť.

„Práce na stavbe múru finišujú, následne budú realizované sanačné práce na základoch budovy zo severnej strany chodníka a následne bude položená betónová dlažba chodníka. Keďže mesto Kysucké Nové Mesto je objednávateľom iba povrchovej úpravy chodníka, termín dokončenia nevieme upresniť,“ pre novinyknm.sk uviedol prednosta mestského úradu Kysucké Nové Mesto.

Budova zo severnej strany by mala byť budova, kde kedysi sídlila autoškola a ktorá sa momentálne taktiež rekonštruuje.

Po novom bude chodník ešte bezpečnejší a prechod doposiaľ temnou uličkou počas noci alebo neskorých večerov, či skorých rán, bude svetlejší.  Súčasťou chodníka bude osvetlenie, čo obyvateľov mesta veľmi poteší.

„Osvetlenie chodníka pri Mariánksom kostole bude zabezpečené osvetľovacími telesami na stĺpoch, ktoré budú osadené v areáli kostola,“ pre novinyknm.sk dodal prednosta.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka