Oficiálne vyjadrenie primátora mesta ohľadom čiernej skládky na židovskom cintoríne

Podľa odpabu, ktorý tvorí túto skládku je zrejme jasné, kto ju urobil. Jednoduché ju bolo vytvoriť, problém asi bude s jej odstránením. Nové vedenie mesta sa bude musieť s týmto problémom popasovať, ale nebude to také ľahké.

Čo bude s touto skládkou sme sa opýtali priamo primátora mesta

Mesto tým, že nie je vlastníkom pozemku pod židovským cintorínom, nemá kompetenciu nakladať s týmto priestorom a už vôbec povoliť akékoľvek skládky. 
Napriek tomu, aj na základe upozornení od občanov, venujeme tomuto problému zvýšenú pozornosť. Snažíme sa reálne pomôcť prostredníctvom údržby mesta. Poskytli sme techniku a na zveľaďovaní priestoru sa zúčastnili naši pracovníci.
Mesto v tejto fáze urobiť viac nemôže a všetky ostatné aktivity by mali aj naďalej ostať na báze dobrovoľníctva, pokiaľ sa neprihlási a neprejaví vôľu priestor zveľadiť vlastník pozemku.
To, že na danom území je čierna skládka, nás samozrejme mrzí. No o tom, kto ju vytvoril, nemáme žiadne oficiálne informácie.

Ing. Marián Mihalda, primátor Kysuckého Nového Mesta

Dianie okolo nelegálnej skládky budeme aj naďalej sledovať.

Autor: Miroslav Janouš
Foto: Rudo Mlich