Súbory cookie a ochrana osobných údajov

Kto sme

nezávislý spravodajský portál pre oblasť Kysucké Nové Mesto

naša webová stránka: www.novinyknm.sk

nemáme kamennú redakciu, pracujeme systémom home office (práca z domu)

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako sa delia súbory cookies?

Technické cookies: Technické cookies sú používané na to, aby sa  webová stránka správne zobrazila, aby správne fungovala, prípadne na založenie a spravovanie používateľského účtu.

Funkčné cookies: Tieto cookies slúžia pre ukladanie čitateľových preferencií. Funkčné cookies nie sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky, ale dodávajú jej funkčnosť a skvalitňujú jej používanie.

Analytické cookies: Tento typ cookies sa používa, aby sa zistilo ako používatelia používajú webovú stránku, čo funguje, alebo nefunguje, ako by sa webová stránka mohla optimalizovať a vylepšiť, aby bola ešte zaujímavejšia a informatívnejšia. Dáta, ktoré sa zhromažďujú, zahŕňajú informácie o webových stránkach, ktoré  si používatelia prezreli a odkiaľ sa na web dostali alebo ktoré  navštívili a hneď ich opustili, typ platformy, dátové / časové údaje a informácie o počte kliknutí na určitej stránke, o pohyboch myši a posúvacích pohyboch na stránke a slovách, ktoré používajú pri hľadaní alebo ich zadávaní inde na webovej stránke. Analytické cookies sa používajú, aj v rámci  reklamných kampaní, aby sa pochopilo, ako používatelia používajú webovú stránku po tom, ako sa im zobrazí  online reklama –môže to zahŕňať aj reklamu na webstránkach tretích strán. Zväčša to funguje na anonymne, teda dáta sú anonymné.

Reklamné cookies: Aby sa mohli zobrazovať personalizované reklamy na našich a iných webových stránkach, používajú  sa cookies tretích strán. Hovorí sa tomu „precielenie“ a vychádza z čitateľovho vyhľadávania, ktoré  v minulosti uskutočnil.  Komerčné cookies môžu byť použité vybranými tretími stranami, aby ich produkty a služby mohli byť zobrazené na webových stránkach, teda aj na tej našej.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte “neakceptovať cookies”. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Súbory cookie tretích strán

Na stránkach novinyknm.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole  webu novinyknm.sk. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Web novinyknm.sk nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Webový portál novinyknm.sk používa nástroje spoločnosti Google, ktorými sú Google Analytics na analyzovanie návštevnosti (anonymné analyzovanie IP adries) a Google Adsense na personalizovanie reklám.  Náš web beží na redakčnom systéme wordpress a ako doplnok systému wordpress používame moduly Site Kit by Google, AddToAny Share Buttons WordPress PopupUpdraftPlus – Backup/RestoreW3 Total Cache,

Súbory cookie Google

Súbory cookie Facebook

Súbory cookie WordPress

Ochrana osobných údajov

Webový portál novinyknm.sk nezbiera ani neukladá žiadne osobné údaje čitateľov či návštevníkov stránky. Na webe sa používajú iba súbory cookies, spôsobom, ktorý sme popísali vyššie.

Zákon o ochrane osobných údajov

Dôležité informácie o zákone na ochranu osobných údajov sa dočítate napríklad na stránke Advokátskej kancelárie BÁNOS s.r.o.

Zo zákona vyberáme tieto odstavce objasňujúce aspoň čiastočne zákon o ochrane osobných údajov:

  • Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
  • Spracúvaním osobných údajov​ je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.
  • Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa ustanovenia § 8 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Informačným systémom osobných údajov je informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len “informačný systém”); informačným systémom sa na účely tohto zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania.
  • Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa ustanovenia § 8 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

S úctou redakcia novinyknm.sk