Cyklotrasy na území ŽSK sa budú rozrastať – nové možnosti na Rajec aj na Martin

Pre projekt cyklotrasy, ktorá spojí Žilinu s Rajeckými Teplicami bolo vydané územné rozhodnutie.

Územné konanie je podkladom pre začatie stavebného konania a jeho platnosť je 2 roky. Návrh na územné rozhodnutie bolo Združením obcí Rajecká cyklotrasa podané ešte v prvom štvrťroku 2018. Územné konanie bolo načas prerušené a Združenie obcí Rajecká cyklomagistrála muselo doplniť potrebné náležitosti k návrhu, ktoré mu chýbali.

Celková dĺžka magistrály by mala byť viac ako 14 km.

Rajecká cyklomagistrála je tvorená z 9-tich koridorov:

  1. koridor Žilina
  2. koridor Lietavská Lúčka
  3. Porúbka
  4. Poluvsie
  5. Rajecké Teplice
  6. Lietavská Lúčka – Lietava

Hlavná cyklotrasa bude začínať pri železničnej stanici Žilina-Záriečie a končiť na miestnej komunikácii – ulici Staničná pri autobusovej a železničnej stanici Rajecké Teplice.

Okrem hlavnej trasy je v projekte navrhnutá aj vedľajšia trasa, ktorá povedie z Lietavskej Lúčky k hradu Lietava. Celková dĺžka vedľajšej trasy je takmer 3,5 km. Koniec trasy je na kopci (na hranici katastra) pri turistickom chodníku smerom na hrad. Vedľajšia trasa bude v projekte riešená iba cykloturistickým značením, bez stavebných úprav povrchu.

Na hlavnej trase cyklomagistrály je navrhnutých 9 lávok ponad vodný tok a 5 odpočívadiel.

Podľa informácií portálu Žilinak predpoladané náklady na cyklomagistrálu sú 8,5 milióna Eur.

Okrem cyklotrasy v smere na Rajecké Teplice sa intenzívne pracuje aj na projekte cyklotrasy smer Martin, na ktorú už bolo vydané aj právoplatné záverečné stanovisko posudzovania EIA. Ako píše portál Žilinak, v prípade tejto cyklotrasy, trvalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) takmer 4 roky. Termín začatia výstavby cyklotrasy Žilina – Martin je predpokladaný v roku 2021, trvanie sa odhaduje na 18 mesiacov.

Text: Petronela Hercová

Zdroj: Žilinak, Enviroportál