Deň Európy v KNM

Objednávateľ politickej reklamy: Chilli Peppers s.r.o., Sasinkova 1097, Piešťany

Aj v Kysuckom Novom Meste vďaka mládežníckej organizácií SYTEV, Mestskému mládežníckému parlamentu a EuropeDirect Žilina mohli občania oslaviť Deň Európy na námestí a v mládežníckej klubovni YCčko.
 
Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu takéhoto orgánu, bola podpísaná o rok neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou.
9. mája sme sa rozhodli i my v Mládežníckej organizácií SYTEV v spolupráci s Mestským mládežníckym parlamentom a Europe Direct Žilina osláviť Deň Európy v Kysuckom Novom Meste.
Doobeda sa občania mesta mohli zastaviť pri našich stánkoch, kde sme mali materiály o Európskej únií. Taktiež sme občanom porozprávali o EU a odpovedali na ich otázky. O 14:30 sme sa zbalili a presunuli do Mládežníckej klubovne YCčko kde sme mali pripravený súťažno – vzdelávací kvíz.
 
Deň Európy bol organizovaný mladými ľuďmi z mestského mládežníckého parlamentu a organizáciou SYTEV vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska, nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperatíva.
Autor: Lukáš Hrošovský
Foto: YCčko

Objednávateľ politickej reklamy: Jaroslav Šidlo, Litovelská 676, KNM