Deň otvorených dverí na Vodnej nádrži Nová Bystrica

Všetci, ktorí radi navštevujú vodnú stavbu v podobe Vodnej nádrže v Novej Bystrici určite poteší, že vodárenskú stavbu si bude možné pozrieť aj „zvnútra“.

Je krásna, je majestátna. Je obľúbeným miestom pre pešiu turistiku, ale aj pre cyklistov. Áno, reč je o Vodnej nádrži Nová Bystrica.

Tí, ktorí nemajú strach z výšok (alebo z hĺbok :)) môžu využiť jedinečnú príležitosť nahliadnuť do útrob mohutnej stavby, ktorá zásobuje pitnou vodou mnoho okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto a aj Žilinu.

„Pri príležitosti Svetového dňa vody sme si pre organizované skupiny, ako i pre širokú verejnosť pripravili dni otvorených dverí na vodných stavbách
Kráľová, Nová Bystrica, Klenovec, Málinec, Ružín a Domaša
v dňoch 22. a 23.3.2019 od 9:00 do 15:00hod.

Piatok 22.3.2019 – vstup najmä určený pre organizované skupiny a študentov
Sobota 23.3.2019 – vstup pre širokú verejnosť

Podmienky:
Vstup do Vodnej stavby je na vlastné riziko.
Vstup detí od dovŕšenia 6. roku života.
V zmysle GDPR si Slovenský vodohospodársky podnik vyhradzuje právo vyhotoviť a použiť fotografie zo Dňa otvorených dverí na propagačné účely SVP.

Je dôležité, aby návštevníci nepodcenili pevnú obuv a teplé oblečenie, nakoľko je vo vodných stavbách vlhko a chladno.
Prehliadka vodných stavieb a ich súčastí, nie je vhodná pre ľudí trpiacimi klaustrofóbiou, strachom z výšky,…

Vstupné je ZDARMA