Deň učiteľov oslávili učitelia v Povine za jedným stolom

Hoci sa Základná škola v Povine zaraďuje medzi tie menšie, o to väčšiu silu má ich kolektív.

Sviatok učiteľov strávil učiteľský kolektív ZŠ v Povine spoločne za jedným stolom. Po príhovore pána riaditeľa a starostky obce bolo pre všetkých pripravené skvelé občerstvenie. I dnes sa potvrdilo, že spájanie a utužovanie vzťahov v kolektíve je veľmi dôležité.

Autor: ZŠ Povina