Deň Zeme

Od utorka 21. 04. do štvrtka 23. 04. členovia SYTEV-u spolu s členmi Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu, dobrovoľníkmi z Estónska ale aj  inými dobrovoľníkmi upratovali nábrežie Kysuce a zbierali odpadky aj v lese pri studničke a vyčistili sme starý vojenský bunker.

Upratovania prebiehali v poobedných hodinách a dobrovoľníkom sme poskytli vrecia, rukavice a kliešte na zber odpadkov. Dobrovoľníci si mohli vyzdvihnúť pomôcky na upratovanie v YC|Mládežníckej klubovni od 13:00 hod. Zapojilo sa viacero dobrovoľníkov hlavne z Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Spoločne sme za tieto 3 dni vyzbierali viac ako 70 vriec odpadkov a aj počas tejto mimoriadnej situácie sme sa „spojili“ a prispeli sme tak k zlepšeniu nášho okolia.

Samozrejme, rúška boli povinnosťou a počas upratovania sme sa snažili dodržiavať bezpečný odstup. Aj keď tieto aktivity neboli verejné, aj napriek tomu sa zúčastnilo viacero mladých ľudí, ktorí počas svojho voľného času nelenili a prispeli k pozitívnej zmene.

Tieto aktivity boli podporené z Európskeho zboru solidarity pod projektom „Svetové dni v meste.“

https://bestvpncanada.ca/