Deti z CVČ pre seniorov

Posledný októbrový deň zavítali do Centra sociálnych služieb Kamence deti z Centier voľného času z Vadičova a Kysuckého Nového Mesta.

Deti si pripravili kytičku piesní a básní, ktorými sa prihovorili obyvateľom zariadenia. Piesne „V poli roste bič“, „ Janko, Janíčko“, „Otrhaná chalupa“ a mnohé iné si nôtili spolu s deťmi aj starkí a zároveň si zaspomínali na časy svojej mladosti. Detičky mnohých deduškov a babičky dojali až k slzám.

Mgr. Anna Kocifajová

sociálny pracovník CSS Kamence