Detičky z Materskej školy navštívili obecnú knižnicu

„Mám ja knižku maľovanú“, to je téma, s ktorou sa Materská škola v rámci činnosti s knihou zaoberá tento týždeň. Ako už vieme, marec je mesiacom kníh a pri tejto príležitosti navštívili pani učiteľky s deťmi Materskej školy v Povine obecnú knižnicu.

„Detičky spájali rozprávkové príbehy a postavičky s názvami rozprávok, ktoré si pre nich pripravila Janka Bendová. Okrem cien detičky dostali ručne vyrobené preukazy obecnej knižnice, ktorým sa veľmi potešili. Ale ani detičky neprišli naprázdno a priniesli svoje darčeky pre obecný úrad, za čo im srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,“ dodala starostka obce Alena Dudeková.

Text a foto: obec Povina, Obecná knižnica Povina

https://bestvpncanada.ca/