Detské ihrisko na ČSA (pri Bille) bude už čoskoro fungovať v nových podmienkách

Najväčšie detské ihrisko je dlhodobo diskutovanou problematikou. Jeho vzhľad sa od prvého uvedenia do prevádzky podstatne zmenil. Najatraktívnejšie hracie prvky museli byť odstránené a aj mnoho ostatných preliezok nie je v úplne najlepšom stave.

Pre obyvateľov okolitých bytových domov je najväčším problémom narúšanie nočného pokoja. Detské ihrisko po zotmení využíva mládež rôzneho veku nie práve vhodným spôsobom. Ihrisko sa v tomto čase mení na verejnú krčmu a priestor, kde mládež prevádzkuje hru: poďme toho zničiť, čo najviac.

Táto situácia sa v najbližšom období zmení. Detské ihrisko bude oplotené a pribudne tu aj prevádzkový poriadok. Znamená to, že v nočných hodinách bude zamknuté.

Oplotenie detského ihriska zrealizuje Údržba mesta. S prácami sa začne, hneď ako sa dokončia najnutnejšie práce, ktoré meškajú kvôli nepriazni počasia a situácii s pandémiou Covid-19.

Mesto sa rozhodlo oplotiť ihrisko „svojpomocne“, teda prostredníctvom Údržby mesta z ekonomických dôvodov. „Firma, ktorú sme oslovili, ocenila oplotenie detského ihriska na približne 15-tisíc Eur. Keď ho oplotíme svojpomocne, tak nás tieto práce budú stáť o polovicu menej a v tejto cene dokážeme oplotiť aj záhradu Kamienok. Za polovicu sumy sa teda oplotia dva priestory,“ pre novinyknm uviedol primátor Marián Mihalda.

Detské ihrisko zostane rozložením tak ako doteraz, s tým že počas dňa bude chodník, ktorý ho pretína priechodný. Na noc sa celý priestor uzamkne. Oplotenie bude mať výšku 1,2 metra a zrealizuje sa z panelových pletivových blokov.

Text a foto: Petronela Hercová

https://bestvpncanada.ca/