Detské ihrisko v Povine dostalo novú tvár vďaka šikovným obyvateľom

Verejný priestor pri potravinách Jednota v Povine si obyvatelia pamätajú ako priestor, kde bol umiestnený veľkokapacitný kontajner so sklom a ďalšie kontajnery, okolo ktorých sa sústavne zhromažďoval rôznorodý odpad.

V druhej časti priestoru boli osadené hojdačky pre deti. Hojdačky, ktoré sa postupom času začali rozpadávať, až jedného dňa z hľadiska bezpečnosti z ihriska zmizli. Je to však jediný priestor v dolnej časti obce, kde sa deti môžu stretávať a spoločne tráviť voľný čas športovými aktivitami.

Nedalo sa však pozerať na to, ako deťom pri futbale spadla lopta do „kontajnera“ plného skla a oni sa pre ňu šplhajú. Veľkým nebezpečenstvom bola i otvorená bránka, cez ktorú deti neraz vybehli priamo pod kolesá áut. Toto všetko podnietilo šikovných Povinčanov, aby sa pustili do obnovy ihriska.

Začal sa teda proces rekonštrukcie  detského ihriska, ktoré  sme rozdelili na 2 časti- futbalovú časť a samostatne ohradené ihrisko s hojdačkami pre menšie deti. Na prvej brigáde sa ihrisko vyčistilo od skla a smetí, ktoré boli nielen okolo kontajnerov. Tie sa v priebehu rekonštrukcie premiestnili mimo ihriska,“ pre novinyknm.sk uviedla poslankyňa obce Povina Alena Dudeková.

Do pracovného odevu sa obliekli nielen rodičia, starí rodičia, ale i všetky deti z okolia, muži či ženy. Staré hojdačky sa vybrúsili, natreli novými farbami a premiestnili z futbalovej plochy do časti pre menšie detičky. Vybudovali sa nové lavičky, ktoré sú umiestnené nad futbalovým ihriskom. Ihrisko sa oplotilo novým pletivom a sieťami do výšky štyroch metrov. Upravilo sa zábradlie vedúce k ihrisku a chodník, ktorý sa vysypal drobným makadamom. Futbalové bránky prešli renováciou a boli pevne ukotvené do zeme.

Na jarnej brigáde si chlapci a dievčatá ihrisko vyčistili, po sladkej odmene si vypočuli malú prednášku o bezpečnosti na cestách, v rámci ktorej dostali reflexné pásiky.

Na sklonku jesene sa futbalová časť ihriska stiahla bagrom, vykopali sa staré základy hojdačiek a rozhlasu, odstránili sa staré kríky a naviezli sa tri nákladné autá (tatry) novej hliny. Chlapci hlinu vlastnoručne rozviezli po celom ihrisku a vyrovnali hraciu plochu.

V budúcom roku Povinčanov ešte čaká výsadba novej trávy a doplnenie hojdačiek či šmýkačiek pre menšie detičky.

“Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým rodičom, starým rodičom, deťom, ženám i mužom, ktorí priložili ruky k dielu a strávili na ihrisku mnoho pracovných dní. Je potrebné sa poďakovať i mnohým sponzorom, obci Povina, VÚC Žilina, miestnym záhradníctvám a podnikateľom, poslancom obce i Vám všetkým, ktorým nie je ľahostajný život v našej obci a spoločne sme dokázali vytvoriť športový priestor pre našu mládež,“dodala poslankyňa obce Povina Alena Dudeková.

Autor: Petronela Hercová

Foto: Alena Dudeková

https://bestvpncanada.ca/