Detské jasle v KNM nebudú tak skoro

V minulom roku sme informovali, že mesto má v pláne vybudovať detské jasličky. Táto informácia urobila radosť nejednej mamičke. Asi zbytočne. Ich deti budú už pravdepodobne v škôlkach a školách, kým sa mestské detské jasličky vybudujú.

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa riešila aj táto téma

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok za účelom realizácie projektu Výstavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v Kysuckom Novom Meste. Kapacita tohto zariadenia bude do 20 detí. Stavba bude realizovaná v centre mesta na Štúrovej ulici.

Pred samotnou výstavbou tejto budovy bude predchádzať zbúranie pôvodnej stavby, kde boli kedysi dočasne ubytované aj sociálne slabé rodiny.

Predpokladané náklady projektu sú 530 000 €, ak nedôjde k prácam naviac, čo býva pri stavebných projektoch v Kysuckom Novom Meste už zvykom. Z toho výška nenávratného finančného príspevku je 450 690 €. Spoluúčasť mesta je 5 % z celkových nákladov, teda 23 720,79 € plus neoprávnené výdaje, teda dohromady 79 305 €.

V Marci sa podá žiadosť. Do pol roka sa žiadosť schvaľuje alebo zamieta. V zimných mesiacoch prebehne obstarávanie a v roku 2020 by malo prísť k samotnej výstavbe. Predpokladaná doba výstavby je cca 18 mesiacov až dva roky. Takže v roku 2022, 2023 by mohli byť deti umiestnené.

Ing. Miriam Jureková, vedúca investičného oddelenia

Podľa slov vedúcej investičného oddelenia pani Jurekovej je zrejmé, že výstavba sa začne ešte pod terajším vedením mesta, ale samotnú kolaudáciu možno už nestihne. Samozrejme, ak nastanú nejaké nepredvídané skutočnosti, prípadne poveternostné vplyvy, dĺžka stavby sa môže predlžovať.

Na nové jasličky sa teda môžu tešiť ešte nenarodené detičky, prípadne rodičia, ktorí svoje potomstvo ešte len plánujú.

Článok z minulého roku si môžeťe prečítať TU

Autor: Miroslav Janouš
Foto: Street View