Dnes pribudlo ďalších 25 prípadov, štyri hlási okres Žilina

Pandémia sa šíri veľmi rýchlo a napomáhajú tomu aj nezodpovední obyvatelia. Dnes okolo obeda počet nakazených stúpol o 25.

Z týchto 25 prípadov sú štyri z okresu Žilina. Je to vlastne len niekoľko kilometrov od nášho mesta a vzhľadom na to, že mnohí naši obyvatelia do Žiliny dochádzajú za prácou aj počas opatrení vlády, je už len otázkou času, kedy sa tento pandemický vírus dostane aj ku nám.

Preto by sa každý z nás mal správať zodpovedne nie len k svojmu zdraviu, ale aj k zdraviu ľudí navôkol. Zakryť si nos a ústa akoukoľvek šatkou alebo rúškom v prípade, ak je nevyhnutný kontakt s inými osobami a umývať si často ruky sú tie najdôležitejšie veci, ktoré by mal bežný občan dodržiavať. Odporúča sa tiež používať jednorazoé rukavice. A samozrejme, dodržiavať nariadenia vlády.

V Žiline ide tak o prvé oficiálne udané a potvrdené prípady, v predošlých správach uvádzali zodpovedné osoby mesto Martin ako miesto výskytu. Dôvodom je absencia infekčného oddelenia v Žiline, potenciálni pacienti z okresu Žilina sú tak prevážaní do Univerzitnej nemocnice v Martine.

zdroj: Žilinak.sk

V žilinskej nemocnici zaviedli povinné kontroly pacientov aj návštevníkov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina zaviedla kontrolu pacientov, návštevníkov a sprievodných osôb vstupujúcich do areálu FNsP Žilina. Vstup do nemocnice je obmedzený na dva body – vjazd a výjazd pre automobily z ulice Nemocničná (smer Vlčince) a vchod pre peších hlavnou bránou z Ulice Vojtecha Spanyola. 
„Každý, kto vchádza do nášho areálu, je povinný informovať kontaktnú osobu o dôvode vstupu, prípadných príznakoch ochorenia, cestovateľskej anamnéze či kontakte s rizikovými osobami. Pacientovi v prípade potreby tiež meriame telesnú teplotu a ak sa preukáže, že môže byť rizikový, bude usmernený tak, aby nedošlo k šíreniu prípadnej nákazy a zabezpečili sme všetky karanténne a preventívne opatrenia,“ vysvetlil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.
„Zároveň je každý pacient, návštevník alebo sprevádzajúca osoba povinný v areáli žilinskej nemocnice chrániť seba a svoje okolie ochrannými pomôckami, minimálne rúškom alebo inou dostupnou ochranou úst a nosa, ako je napríklad šál, šatka či iné materiály,“ zdôraznil. 

zdroj: Žilinak.sk

Miroslav Janouš

https://bestvpncanada.ca/