Dôležitá informácia pre obyvateľov „dolnej“ časti KNM

Mesto KNM vyzýva všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby od 31.8. 2018 (piatok) v čase od 6,00 h. do 7.9. 2018 (piatok) neparkovali svoje vozidlá v celom úseku Ul. Clementisova (od Ul. Dlhomíra Poľského až po Ul. Litovelská) z dôvodu rekonštrukcie vozovky.

Za prípadné škody spôsobené neuposlúchnutím tejto výzvy dodávateľ ani objednávateľ prác nebude zodpovedať.

Zdroj: stránky mesta