Domácnosti v Kysuckom Novom Meste dostanú od mesta špeciálne koše a vrecká na kuchynský odpad

Od januára 2021 budú musieť obce a mestá zabezpečiť pre svojich obyvateľov zber kuchynského odpadu. Znamená to, že k súčasným zberným nádobám pred bytovými domami pribudnú ďalšie – hnedé. Podľa odhadov štátneho tajomníka ministra životného prostredia, by sa množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu už v nasledujúcom roku malo zvýšiť. Kapacity na spracovanie tohto druhu odpadu sú na Slovensku dostatočné, žiaľ, nerovnomerne rozložené.

„Kuchynský odpad má v našej reforme odpadového hospodárstva úplne zásadné miesto: akonáhle prestaneme hádzať kuchynský odpad do zmesovej nádoby, výrazne tým zvýšime percento separácie, znížime znečistenie ostatných zložiek zmesového odpadu, a obmedzíme množstvo skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú zo skládok a pochádzajú práve z rozkladu biologického odpadu. Naviac, biologický odpad sa po skompostovaní premení na cenné živiny, ktoré tak chýbajú našej pôde,“ píše Juraj Smatana na svojom FB.

Kuchynský odpad tvorí podľa odhadov Inštitútu environmentálnej politiky až 20% zmesového komunálneho odpadu. Potom ako do rodinky farebných zberných nádob pribudnú aj tie hnedé, je veľká šanca na zlepšenie tejto nepriaznivej situácie.

Mesto Kysucké Nové Mesto sa v rámci tejto povinnosti rozhodlo dokonca motivovať domácnosti v triedení kuchynského odpadu. Do každej domácnosti poputuje prevetrávaný košík a balík kompostovateľných vreciek.

Nádobky aj vrecká budú do domácnosti distribuované po novom roku, akým spôsobom ešte nie je presne definované. Pomôcť by mohli napríklad domovníci v jednotlivých bytových domoch.

„Vzhľadom na novovzniknutú povinnosť miest a obcí sa mesto rozhodlo motivovať občanov pri separácii novej komodity – biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
Do každej domácnosti v rodinných a bytových domoch budú distribuované špeciálne prevetrávané košíky a balík kompostovateľných vreciek na kuchynský odpad.

Prevetrávané košíky umožnia, aby sa vlhkosť, ktorá je podstatnou súčasťou bioodpadu, prirodzene odparovala a eliminovali sa tak podmienky pre vznik hnilobných procesov – žiadny zápach ani vínne mušky. Rukoväť košíka je ošetrená antibakteriálnou úpravou.

Kompostovateľné vrecká sú taktiež priedušné, zabraňujú zašpineniu košíka v kuchyni a zároveň zbernej nádoby pred bytovkou. Materiál kompostovateľných vreciek pochádza z prírody, kam sa kompostovaním môže vrátiť,“ informuje mesto na svojom webe.

Zdroj: viď text

Foto: Freepik

https://bestvpncanada.ca/