Doprava v Kysuckom Novom Meste je komplikovaná – mesto hľadá možnosti na jej zlepšenie

Na sociálnej sieti Facebook neustále pribúdajú príspevky, v ktorých obyvatelia mesta poukazujú na komplikovanú dopravu takmer na celom území mesta Kysucké Nové Mesto.

Doprava v meste je predimenzovaná a súčasný model dopravného riešenia nestačí na jej plynulosť a tiež bezpečnosť.

Nejde pritom, iba o nevhodné parkovanie, ale aj o úzke úseky ciest, kolóny a podobne. Podobnú situáciu riešili už mnohé mestá a obce po celom Slovensku. K úpravám v cestnej premávke, napríklad, pristúpila aj obec Radoľa.

Niekoľko pokusov ako zlepšiť plynulosť dopravy v meste už bolo navrhnutých a prediskutovaných. No k realizácii nedošlo, z rôznych dôvodov. Napríklad most ústiací na križovatku v Radoli nie je možné rozšíriť a vytvoriť tretí jazdný pruh – statika mosta to nedovolí. Zatiaľ nie je známe ani či sa bude upravovať križovatka pri povinskom moste, kde mala byť svetelná signalizácia a mali sa meniť aj podmienky vjazdu a výjazdu do mesta v súvislosti s napájaním na cestu I/11.

Mnohí obyvatelia, ale aj poslanci sú toho názoru, že dopravu v meste je potrebné riešiť komplexne v spolupráci s dopravnými analytikmi. Čiastkové riešenia sú neúčinné.

Obrátili sme sa preto na vedenie mesta s otázkou, aké kroky podniká na riešenie situácie s dopravou v meste, ktorú spôsobujú viaceré faktory.

„Samozrejme, že citlivo vnímame dopravnú situáciu aj v súvislosti s podnikom Schaeffler. Momentálne pracujeme s týmto zamestnávateľom na príprave pozemkov pre diaľničný privádzač. Čo sa týka ostatnej dopravy, neustále hľadáme financie a možnosti na nové parkovacie miesta. Spoluprácu s dopravnými analytikmi vôbec nevylučujeme,“ pre novinyknm.sk uviedla prednostka mestského úradu.

Text a foto: Petronela Hercová