Dotácia na podporu rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna – vodná priekopa

Slovenský atletický zväz poskytne mestu Kysucké Nové Mesto dotáciu vo výške 20-tisíc Eur. Tieto peniaze budú preinvestované do atletického štadióna.

„Účelom použitia Finančných prostriedkov je podpora rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Kysuckom Novom Meste, vrátane nevyhnutného technického, sociálneho a materiálneho vybavenia atletického štadióna, ktorým sú potrebné objekty a ich miestnosti (budova tribúny, šatne, sociálne zariadenia, technické miestnosti, sklady a pod.), zariadenia a materiál (doskočiská, prekážky, vrhačské klietky, výsledkové tabule, meracie zariadenia a pod.), na rekonštrukciu a výstavbu atletického štadióna so 400-metrovým atletickým oválom s umelým povrchom,“ uvádza sa v zmluve zverejnenej na webe mesta.

Finančné prostriedky budú konkrétnejšie použité na vybudovanie vodnej priekopy. Informácia je zverejnená na webovom portáli mesta KNM, v sekcii projekty.

S vodnou priekopou ako súčasťou atletického štadióna sa budú môcť atletické mítingy konať aj v našom meste.

Vodná priekopa patrí medzi špecifické prekážky, výška steepliarskej prekážky je od 0,911 do 0,917 metra, za prekážkou je priekopa hlboká 0,7 metra, dlhá  a široká 3,66 metra, ktorá je naplnená vodou. Jej dno je pokryté umelým povrchom, alebo rohožou, ktoré zabezpečujú bezpečný dopad a odraz bežcov.  Vzdialenosť medzi jednotlivými prekážkami je 78 metrov. 

Špotrovci z nášho mesta dosahujú v atletike vynikajúce výsledky. V septembri 2019 sa na žiackých MS Slovenska stal víťazom Peter Plánka. Svoje víťazstvo (o viac ako 6 sekúnd) podčiarkol časom 4:46,85. No nielen Peter Plánka je vynikajúcim atlétom z nášho mesta.

Prvú februárovú nedeľu 2020 štartovali atléti z nášho mesta na 3000 m na halových Majstrovstvách Moravy a Sliezska v Ostrave – Vítkoviciach. Juniorka Lucka Ondrušková zvíťazila v osobnom rekorde 10:46,29 (zlepšila sa o 20 sekúnd). Dorastenec Peter Plánka vo svojej dvojnásobnej premiére (prvý raz na 3000 m, prvý štart medzi dorastencami) dobehol štvrtý v kvalitnom čase 9:41,47. Jozef Nevedel dobehol v kvalitne obsadenom behu mužov siedmy. Hoci výborný medzičas na 2000 m (5:58) neudržal, i tak si časom 9:10,13 utvoril osobný rekord.

Vodná priekopa ako súčasť atletických pretekov kedysi véééľmi dávno:

Text : Petronela Hercová

Foto: Wikipedia