Dotácie, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo pre rok 2020

Na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 12.3.2020 sa okrem imého schvaľovali aj dotácie z rozpočtu mesta. Celkovo dostane finančnú podporu od mesta 14 projektov.

Mesto by zo svojho rozpočtu malo celkovo poskytnúť dotácie v objeme 46 100 Eur. Z toho najväčšia čiastka pôjde OZ Mestský futbalový klub .

SCHVÁLENÉ DOTÁCIE:

Centrum sociálnych služieb Kamence so sídlom Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto:

 • dotácia 250,- € na projekt Fašiangová zábava 2020 s účelovým určením na občerstvenie pre zúčastnených seniorov a nákup masiek.

OZ Mestský futbalový klub so sídlom Športová 945/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto:

 • dotácia 40 000,- € na projekt Zlepšenie kvality a podpora futbalových družstiev mládeže s určením na odmeny pre trénerov mládeže, dopravné náklady, cestovné náhrady a nákup tréningových pomôcok a športovej výstroje pre futbalové družstvá mládeže.

Prvú splátku v sume 25 000,- už mesto občianskemu združeniu OZ Mestský futbalový klub poskytlo.

Poskytnutá dotácia (celých 40-tisíc EUR) bude použitá na hrubé mzdy trénerov jednotlivých mládežníckych kategórií na zákade dohôd uzatvorených z OZ MFK KNM, vrátane odvodov do poistných fondov hradených zamestnávateľom, na dopravné náklady mládežníckych družstiev, na cestovné náklady trénerov, na nákup tréningových pomôcok a športovej výstroje pre futbalové mužstvá mládeže.

O. Z. pri Základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom so sídlom Štúrova ulica č. 467, 024 01 Kysucké Nové Mesto :

 • dotácia 400,- € na projekt XIV. ročník hudobného stretnutia „Fašiangová harmonika“ s účelovým určením na výdavky spojené s propagáciou podujatia, občerstvenie a ceny pre účinkujúcich.

Občianske združenie Radosť žiť so sídlom Štúrova 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto:

 • dotácia 400,- € na projekt pod názvom Seniorská rybka 2020 s účelovým určením na občerstvenie a ceny pre zúčastnených seniorov a propagáciu.

Občianske združenie Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom so sídlom Cesta do Rudiny 1330, 024 01 Kysucké Nové Mesto:

 • dotácia 700,- € s určením na výdavky súvisiace s projektom Mini tábor pre deti s autizmom (ubytovanie, strava, doprava, odmena terapeutovi).

Centrum sociálnych služieb Fantázia so sídlom Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto :

 • dotácia 400,- € s účelovým určením na výdavky súvisiace s projektom „Sviečkový svet“ na zakúpenie materiálu na výrobu sviečok.

Občianske združenie Dubie so sídlom Dubie 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto:

 • dotácia 500,- € s účelovým určením na zakúpenie materiálu na prezentáciu rezbárstva, občerstvenie pre súťažiacim a ceny pri príležitosti Dubských dožiniek.

Občianske združenie Judo San so sídlom Matice slovenskej 790/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto :

 • dotácia 500,- € na projekt Mikulášsky Judo turnaj, 9. ročník s účelovým určením na zakúpenie žinenky tatami.

Občianske združenie Kysucká jednota abstinujúcich klubistov so sídlom Neslušská cesta 953/25, 024 01 Kysucké Nové Mesto:

 • dotácia 500,- € na projekt Doliečovanie závislých, spoluzávislých, osvetová činnosť v oblasti prevencie drogových závislostí pre školy, rodiny s účelovým určením na nákup notebooku na prezentáciu projektu.

Občianske združenie Kysucké labky, so sídlom 9. mája 1176/23 Kysucké Nové Mesto:

 • dotácia 500,- € s účelovým určením na výdavky súvisiace s kastráciou mačiek u veterinára.

Občianske združenie Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia Kysucké Nové Mesto, so sídlom Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto:

 • dotácia 400,- € na projekt pod názvom Reprezentácia mesta na celoslovenskej detskej rybárskej súťaži Zlatý blyskáč s účelovým určením na kúpu špeciálneho súťažného rybárskeho náradia.

Občianske združenie Základná organizácia slovenského zväzu včelárov Kys. Nové Mesto so sídlom Lodno 170, 023 34:

 • dotácia 500,- € na projekt Vzdelávanie detí vo včelnici s účelovým určením na zakúpenie kancelárskeho nábytku.

Občianske združenie Žilinská mestská basketbalová liga so sídlom, Mateja Bela 69/4, 010 15 Žilina:

 • dotácia 550,- € na projekt Streetball proti rakovine – Čuhársky streetball 2020 s účelovým určením na úpravu hracej plochy, poháre, medaile pre víťazov, propagácia a reklama.

Občianske združenie Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov so sídlom Novomestského 1241, 024 01 Kysucké Nové Mesto:

 • dotácia 500,- € na projekt Okresná výstava zvierat KNM 2020 s účelovým určením na zakúpenie krmiva pre zvieratá počas výstavy a na ceny pre víťazov v jednotlivých kategóriách.

ZAMIETNUTÉ DOTÁCIE:

Občianske združenie SYTEV so sídlom Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto:

 • zamietnutá žiadosť o dotáciu na činnosť občianského združenia.

Občianske združenie PRAMIENOK so sídlom 1.mája 66, 024 01 Kysucké Nové Mesto:

 • zamietnutá dotácia na projekt V Dremas sme všetci jednotní.

N. O. KAMIENOK so sídlom 9. mája 1176/23, 024 04 Kysucké Nové Mesto:

 • zamietnutá dotácia na projekt s názvom KAMIENOK.

Text : Petronela Hercová

Foto: Pixabay