Dreamsky zahájili sezónu zlatom

Tanečný súbor Dreams pri CVČ v Kysuckom Novom Meste vznikol už v septembri 2011. Dreamsky sa venujú mažoretkovému športu v kategórii pom-poms (strapce). Táto kategória zahŕňa prácu s náčiním, gymnastiku, akrobaciu, rôzne tanečné prvky. Od jeho vzniku sa v súbore vystriedalo viac ako 200 členiek. Trénerkami sú Bc. Laura Chupáčová, Bianka Jurkovičová, Bc. Kristína Cimlová a Martina Priečková. Tento rok zahájili Dreamsky už svoju ôsmu súťažnú sezónu a pri tejto príležitosti sme oslovili vedúcu súboru Mgr. Editu Ďuranovú.

Ako začal súťažnú sezónu 2019 tanečný súbor Dreams pri CVČ tento rok?

„Za nami sú už prvé dve súťaže v Českej republike. Prvou z nich bol Daisy cup v Ostrave, ktorého sme sa s dievčatami tento rok zúčastnili po prvýkrát. Ako jediné Slovenky, Dreamsky výborne reprezentovali naše mesto a Centrum voľného času, veď zo siedmich štartov sme trikrát získali zlatú medailu a trikrát striebornú medailu.

ZLATÉ MEDAILY získali Dreamsky v kategóriách: 

 • miniformácia kadet pom-poms (S. Maráčková, E. Petríková, A. Špiriaková, A. Bugáňová, B. Hrubá, V. Padychová, L. Poliačková)
 • miniformácia junior pom-poms (D. Ozaniaková, S. Michna, S. Bačová, L. Petreková, S. Škoríková, N. Papučíková).
 • veľká formácia kadet pom-poms

STRIEBORNÉ MEDAILY vybojovali v kategóriách:

 • sólo kadet (S. Maráčková)
 • sólo junior (A. Hrubá)
 • trio kadet pom-poms (V. Padychová, B. Hrubá, L. Poliačková).
Sólo kadet – Simonka Maráčková

Veľká formácia kadetky získala aj pekné VIP OCENENIE poroty.

A úspechy z druhej súťaže?

Medailovú žatvu sme si zopakovali hneď o týždeň, dňa 9. 3. 2019, kedy sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Podhostýnsky pohár v Bystřiciach pod Hostýnem. Dievčatá  opäť podali skvelé výkony, možno aj vďaka známemu prostrediu, keďže tejto súťaže sme sa zúčastnili už po šiestykrát, ale určite aj vďaka náročnému tréningovému režimu. Získali sme opäť zlato a to až v štyroch súťažných kategóriách a v ďalších dvoch sme obsadili striebornú priečku.

ZLATÉ MEDAILY získali dievčatá v kategóriách:

 • veľká formácia kadet pom-poms
 • trio kadet pom-poms (B. Hrubá, V. Padychová, L. Poliačková),
 • miniformácia kadet pom-poms (S. Maráčková, E. Petríková, A. Špiriaková, A. Bugáňová, B. Hrubá, V. Padychová, L. Poliačková)
 • trio junior pom-poms (A. Hrubá, D. Ozaniaková, S. Michna).
Veľká formácia kadet
Trio kadet

STRIEBORNÉ MEDAILY si odniesli Dreamsky v dvoch kategóriách:

 • sólo kadet pom-poms (S. Maráčková)
 • miniformácia junior pom-poms (D. Ozaniaková, S. Michna, S. Bačová, L. Petreková, S. Škoríková, N. Papučíková).
Miniformácia junior

Spolu 7 zlatých a 5 strieborných medailí predstavujú naozaj výborný štart do novej sezóny 2019 a veľkú motiváciu do ďalšej tréningovej prípravy na nasledujúce súťaže. Koľko dievčat súbor v súčasnosti  navštevuje?

„Tento rok sme neprijímali nové členky, zamerali sme sa na súčasných 40 členiek vo veku od 5 do 13 rokov, ktoré sú rozdelené do jednotlivých kategórií na kadetky a juniorky. Budúci školský rok už opäť budeme prijímať aj nové dievčatá vo veku od 4 do 7 rokov, informácie budú na našich sociálnych sieťach. 

S fungovaním súboru sú spojené aj veľké finančné náklady na tanečné pomôcky, oblečenie…  Máte dostatočnú finančnú podporu od mesta, ktoré tak skvele reprezentujete?

Finančne náročné sú predovšetkým kostýmy a aj samotné pon-pony (strapce), ktoré sa rýchlo opotrebúvajú a preto ich musíme kupovať vo veľkom množstve takmer každoročne. Financie potrebujeme aj na prepravu na súťaže, ubytovanie,

stravovanie a ďalšie náklady, ktoré si hradia samotní rodičia dievčat. S kostýmovým vybavením nám značne pomáha Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste, ktoré nás zastrešuje, ďalej darcovia 2% z dane a prípadní sponzori. Tento rok nám veľmi pomohla Nadácia KIA, za čo ďakujeme jej a konkrétne aj pani Monike Bačovej, ktorá vypracovala potrebný projekt.

Rada by som poďakovala v neposlednom rade trénerkám, ktoré popri svojich pracovných a študijných povinnostiach, venujú nezištne svoj voľný čas a energiu dievčatám v súbore. Zaslúžia si veľký obdiv, veď bez nich by súbor nielen nedosahoval také skvelé výsledky, ale vôbec by nemohol fungovať. 

Aké aktivity plánujete na najbližšie obdobie?

V apríli sa zúčastníme súťaže Karvinský pohár v Českej republike. Bude to pre nás zároveň posledná generálka pred Majstrovstvami Slovenska v Bratislave. V júni pôjdeme zabojovať na súťaž Ella Cup v Malackách a o týždeň na to ukončíme školský rok našim programom pre rodičov a fanúšikov súboru, ktorý sa bude konať 16.6.2019 v Dome kultúry v KNM. Všetkých srdečne pozývame. V prípade postupu nás na začiatku júla čaká účasť na už spomenutých Majstrovstvách Európy v Chorvátsku.

NovinyKNM