Duchovné dopoludnie v CSS Kamence

Dňa 4. októbra, na prvý štvrtok v mesiaci, sa seniori z Centra sociálnych služieb Kamence stretli s duchovnými z farnosti sv. Jakuba.

Kňazi pravidelne prichádzajú do nášho zariadenia, aby mohli všetci obyvatelia pristúpiť k sviatosti zmierenia a zúčastniť sa na sv. omši, ktorá sa koná v spoločenskej miestnosti. Príjemnú atmosféru si seniori  vytvorili  modlitbou ruženca a spevom liturgických piesní.

Mgr. Anna Kocifajová, sociálny pracovník CSS Kamence