Dva hasičské výjazdy na to isté miesto v ten istý deň.

V stredu 1. apríla 2020 krátko pred 15:30 bol na Krajské operačné stredisko HaZZ v Žiline ohlásený požiar rúbaniska v katastri obce Ochodnica, okres Kysucké Nové Mesto.

Zasahovali hasiči z Hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste a členovia Dobrovoľných hasičský zborov obcí Ochodnica a Nesluša. Po príchode bolo zistené, že ide o požiar haluziny po ťažbe, ktorý sa rozšíril na plochu cca 1800 m2, pričom horeli pne a zhodené stromy. Na mieste sa nachádzal traktorista, ktorý rozhŕňal kopy nespálenej haluziny.

Hasiči začali hasiť jednoduchými hasiacimi prostriedkami a po zriadení dopravného vedenia vody lokalizovali požiar. Do dvoch hodín sa podarilo požiar zlikvidovať. Počas hasenia zasahujúcich príslušníkov ohrozovali padajúce stromy. Na hasenie sa spotrebovalo cca 9 tisíc litrov vody. Po ukončení zásahu ostali na mieste členovia DHZ obce Nesluša na zabezpečenia dohľadu po požiari. 

Následne o 21-ej hodine bol na Krajské operačné stredisko HaZZ v Žiline ohlásený požiar na tom istom mieste. Opäť zasahovali hasiči z Hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste a členovia Dobrovoľných hasičský zborov obcí Ochodnica a Nesluša. Po príchode bolo zistené, že ide o požiar rúbaniska na mieste, kde bol ukončený zásah pred 2 a pol hodinami. Na mieste sa nachádzal lesný pracovník, ktorý sa snažil zamedziť šíreniu požiaru. Pomocou jednoduchého náradia bol prekopaný okraj požiaroviska na zamedzenie šírenia ohňa a následne zaliaty vodou. Po hodine bol požiar zlikvidovaný. Na hasenie sa spotrebovalo cca 5 tisíc litrov vody.

Pri požiaroch nedošlo k zraneniu osôb. Príčina vzniku oboch požiarov je v štádiu vyšetrovania.

mjr.Ing. Michal Kypus
Ministerstvo vnútra SR
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline

https://bestvpncanada.ca/