V Kysuckom Novom Meste s veľkou pravdepodobnosťou pribudnú elektrické nabíjacie stanice

Na 10. mestskom zastupiteľstve v Kysuckom Novom Meste bol predložený návrh na schválenie, ktorý sa týka zapojenia do výzvy podávania žiadosti na elektronabíjacie stanice. Návrh predložil poslanec a zástupca primátora Mgr.František Šerík a po prerokovaní bol schválený.

Výzvu na budovanie elektrických nabíjacích staníc vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR. Obce, VÚC a nimi oprávnené organizácie môžu na výstavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc získať dotáciu od 2500 do 5000 EUR.

Pri predkladaní návrhu o zapojenie sa do výzvy bolo pôvodne navrhnuté, aby sa elektrické nabíjacie stanice umiestnili pri Dome kultúry a pri Mestskom úrade. Na zastupiteľstve sa, ale poslancom tieto miesta na umiestnenie „elektronabíjačiek“ nepozdávali.

„Našli sme aj iné možnosti. A tie aktuálne riešime. O konkrétnych miestach vás zatiaľ informovať nebudeme,“ v krátkosti informovala prednostka mestského úradu Kysucké Nové Mesto.

Ministerstvo hospodárstva SR ešte nezverejnilo úspešných žiadateľov, ktorí dostanú dotáciu na realizáciu elektrických nabíjačiek. Je, ale vysoko pravdepodobné, že ak boli splnené všetky náležitosti potrebné k podaniu žiadosti, mesto KNM dotáciu dostane.

„Podpora z tejto výzvy smeruje pre takzvané AC nabíjačky s výstupným výkonom minimálne 2×11 kW, ktorých je momentálne na Slovensku približne 150, informuje zive.aktuality.sk.

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje vyhlásiť aj výzvu na nákup elektromobilov a plug-in hybridov. Výzva by mala byť vyhlásená začiatkom decembra a o dotácie sa budú môcť uchádzať občania, obce aj podnikatelia.

„Štát má dotovať nákup elektromobilov sumou 8-tisíc eur a plug-in hybridov sumou 5-tisíc eur. Podporované majú byť osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá s maximálnou výškou obstarávacej ceny 50-tisíc eur,“ píše denník HNONLINE.

Text: Petronela Hercová

Foto: Pixabay