Elektrické vedenie medzi KNM a Čadcou sa rekonštruuje

Mnohí z Vás si pri športovaní alebo venčení svojich miláčikov na poliach medzi Kysuckým Novým Mestom a Ochodnicou všimli menší stavebný ruch v podobe výstavby nových stožiarov na vysokonapäťové vedenie. Zaujímalo nás, čo sa deje a dožadovali sme sa informácií od Stredoslovenských elektrární. Odpoveď v podobe tlačovej správy sme dostali od Stredoslovenskej distribučnej a.s., pod ktorú spadá daná výstavba.


TLAČOVÁ SPRÁVA 

Žilina, 12.04.2018

Na Kysuciach dosluhuje jedno z najstarších elektrických vedení. Osemdesiatročné stožiare zdemontujú, nové postaví vrtuľník

Stredoslovenská distribučná plánuje investovať do rekonštrukcie 110-kilovoltového vedenia medzi Kysuckým Novým Mestom a Čadcou približne šesť miliónov eur.
Dvojité elektrické vedenie veľmi vysokého napätia medzi Čadcou a Kysuckým Novým Mestom bolo jedným z prvých na Slovensku. Energetici ho postavili v tridsiatych rokoch minulého storočia a dodnes si zachovalo medzinárodný význam. 

Jeho fyzický stav si však vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Stredoslovenská distribučná (SSD) s ňou naplno začína v týchto dňoch, aj keď niektoré prípravné práce prebiehali už vlani. Všetko by malo byť hotové do decembra tohto roka.

Viac elektriny – viac priemyslu
„Počas rekonštrukcie zdemontujeme 70 oceľových stožiarov, pričom niektoré majú viac ako osemdesiat rokov. Nové budeme stavať pre náročný terén vo väčšine prípadov vrtuľníkom. Vymeníme aj vodiče a optické vedenia. Po novom budú mať väčšiu prenosovú kapacitu. Hlavnými prínosmi nového vedenia budú spoľahlivosť, bezpečnosť, menej porúch a rozšírenie možností pre pripojenie nových odberných miest,“ charakterizoval jednu z najrozsiahlejších stavieb spoločnosti za posledné roky Vladimír Svetlošák, manažér kľúčových projektov SSD.

Akcia bude mať pre Kysuce z pohľadu ďalšieho rozvoja strategický význam. Energetici majú totiž v tohtoročnom pláne aj výstavbu novej transformovne v Krásne nad Kysucou. Obidva projekty spolu úzko súvisia a spoločne prinesú do regiónu širšie možnosti pripojenia pre výrobné prevádzky a priemyselné parky.  

Trasa vedenia sa nezmení
Rekonštrukcia vedenia bude prebiehať na približne 20-kilometrovom úseku. Zo strany SSD si vyžiada investíciu vo výške zhruba šesť miliónov eur. Dokopy sa na nej bude podieľať približne stovka odborných pracovníkov vrátane externých firiem.

Nové vedenie s napätím 110-tisíc voltov vyrastie na pôvodnej trase, takže nebudú potrebné žiadne veľké výruby ani špeciálne zásahy do terénu. Energetici plánujú pri všetkých činnostiach využívať najmä existujúce komunikácie a terén pod vedením, aby minimalizovali vplyv rekonštrukcie na okolité prostredie.

Bez obmedzení to nejde
„Bez určitých obmedzení sa to však nezaobíde, preto by sme chceli všetkých dotknutých obyvateľov požiadať o trpezlivosť a pochopenie. V niektorých lokalitách bude kvôli bezpečnosti nevyhnutné prerušiť na niekoľko hodín dodávku elektriny, inde uzavrieť dočasne cestu a podobne. Urobili sme všetky dostupné opatrenia, aby bol dosah stavby na obyvateľov čo najmenší,“ vysvetlil stavbyvedúci Ľubomír Pisarík z divízie Stavebnomontážnej činnosti SSD. „Tam, kde to situácia dovolila, sme urobili na vedeniach vysokého napätia takzvané bajpasy, aby sme odberateľov ušetrili od odstávok,“ konkretizoval. 

Pisarík upozornil tiež na zvýšenú frekvenciu preletov vrtuľníka medzi Kysuckým Novým Mestom a Čadcou. Stavba stožiarov bude prebiehať prevažne zo vzduchu. Dôvodom je efektivita a eliminovanie zásahov ťažkej techniky do terénu. Nové stožiare budú oproti pôvodným kvôli bezpečnosti o čosi mohutnejšie a vyššie.

Informácie cez SMS
O plánovaných odstávkach elektriny bude Stredoslovenská distribučná informovať odberateľov s dostatočným predstihom štandardným spôsobom prostredníctvom samospráv. 

Odberatelia si môžu všetky plánované odstávky preveriť aj na internetovej stránke distribútora www.ssd.sk v časti Plánované odstávky. Každý odberateľ sa na stránke pritom môže zaregistrovať aj v aplikácii Webkontakty. Následne bude dostávať všetky informácie o plánovanom prerušení dodávky na jeho odbernom mieste priamo prostredníctvom SMS správy alebo emailu s niekoľkotýždňovým predstihom.

O ostatných obmedzeniach budú obyvateľov Kysúc včas informovať príslušné úrady, prípadne médiá.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná vystupovala do konca februára pod obchodným menom Stredoslovenská energetika – Distribúcia. Od 1. marca zmenila názov aj logo. Aktivity, záväzky či právne postavenie firmy zostali nezmenené. Spoločnosť SSD zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Prevádzkuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrického vedenia, ktoré napája zhruba 740-tisíc domácností a firiem.    

Mgr. Miroslav Gejdoš
hovorca

 

Autor: Miroslav Janouš
Foto: Stredoslovenská distribučná a.s.

https://bestvpncanada.ca/