Fany a projekt „ZDRAVÝ CHRBÁTIK“ v MŠ v POVINE

Od januára 2019 pravidelne každý druhý pondelok v mesiaci Fany cestuje do materskej školy v Povine, kde na ňu netrpezlivo čaká 20 detí. V spolupráci s vedením obce, s vedením materskej školy a s finančnou podporou Nadácie Dôvera tu realizujeme projekt prevencie zdravia a podpory zdravého životného štýlu u detí predškolského veku.

Motiváciou k pohybu je špeciálne pripravený pes, ktorý deťom asistuje pri každej aktivite.

Hodinové cvičenie detí je zamerané na radosť z pohybu, rozvoj koordinácie a rovnováhy, ale najmä na nácvik zostavy desiatich cvikov , ktoré vedú k správnemu držaniu tela a k zdravému vývoju chrbtice. Hodinu máme rozdelenú na časti s intenzívnejšími aktivitami ( rozcvička s Fany, písmenková abeceda, joga – doga) , ktoré striedame s cvikmi pod vedením fyzioterapeutky za asistencie našej Fany, ktorá veľmi rada medzi deťmi spontánne pobehuje, oblizuje, ľahne, priľahne :-).

Za odmenu, že sa deti sústredia a správne pomaly a precízne cvičia zostavu vypracovanú špeciálne pre deti ich veku, majú na záver pachové hry s Fany, hokejbal s Fany, hádzanie a schovávanie loptičky a podobne.

Deti sa úprimne tešia , prvá hodina bola veľmi energická a ťažko bolo upriamiť pozornosť detí na niečo iné ako na Fany, ale už druhé cvičenie ukázalo, že deti prijali Fany za svoju, dokážu vnímať aj fyzioterapeutku a veľmi pekne spolupracujú. Ak všetko dobre pôjde, v máji budeme mať nacvičenú ukážkovú hodinu pre všetky maminy, tatinov, dedkov, babky:-).

Pred nami je veľa práce, ale na každý pondelok sa s Fany veľmi tešíme !

Foto a info : © MŠ Povina