Farebné značky na viacerých uliciach v Kysuckom Novom Meste súvisia s výstavbou optickej siete

v KNM bude viac optickej siete

Mnoho obyvateľov  mesta si v posledných týždňoch všimlo rôznofarebné značenia na cestách, chodníkoch či dokonca priľahlých pozemkoch a verejných priestranstvách. Tieto značenia, ale nesúvisia s plánovonou rekonštrukciou rozvodov tepla. 

Informácia, ktorá súvisí s týmito značeniami poteší mnohé domácnosti, ktoré k svojmu životu a práci potrebujú kvalitné internetové pripojenie. Slovak Telekom bude totižto aj v ďalších častiach mesta budovať optickú sieť a vysokorýchlostné internetové pripojenie.

rozšírenie optickej siete

„Na ulici Štúrova v posledných dňoch došlo k vytyčovaniu inžinierských sietí z dôvodu, že spoločnsoť ADOTEL-HEX s.r.o., požiadala o vydanie povolenia  na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a verejného priestranstva-pozdĺžny priečky rozkop a pretlak cesty, chodníka a priľahlej zelene v Kysuckom Novom Meste, jednou z podmienok rozkopového  povolenia, je práve povinnosť žiadateľa zabezpečiť  pred zahájením stavebných prác, vytýčenie všetkých inžinierských sietí.

Dôvodom rozkopových prác, rozdelených na 3.etapy (predpokladaný začiatok 1. polovica apríla 2018 – ukončenie do max. konca septembra 2018) je výstavba optickej siete a vysokorýchlostného internetového prepojenia  pre obyvateľov riešeného územia, ktorej investorom je SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava, jedná sa o stavbu „INS FTTHKM_KYSM_ZA_POST_02“, pričom dotknutými ulicami budú: Ul.Štúrova, UČSA, Ul. Hviezdoslavova, Ul. Benkova, Ul. Sládkovičova, Ul. Kysucká,Ul. Komenského, Ul.Pivovarská. Z tohto vyplýva, že v tomto prípade nejde o prípravu na výmenu tepelných rozvodov. Presný začiatok prác spojených s výmenou tepelných rozvodov nie je ešte známy, “ pre novinyknm uviedol prednosta mestkého úradu JUDr. Ľubomír Ježo.

Autor:Petronela Hercová

Foto: autorka