Gejzír na Kysuciach – ale dažďovej vody

Nastupiste-foto-1-e1515608660332

V jesennom daždivom počasí sa ukazujú nedostatky, ktoré počas teplých letných dní nebolo vidieť. Autobusové nástupište v Kysuckom Novom Neste nie je výnimkou. Počas čakania na autobus Vás môže oprskať gejzír. Nie liečivý, nie zo zeme vyvierajúci, ale dažďový z odpadovej ríne.

Už v minulosti sa ľudia sťažovali na tento katastrofálny stav nástupišťa, ale keďže prístrešky spadali pod majetok mesta a pozemky pod majetok Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), k rekonštrukcii nikdy nedošlo. Podľa slov prednostu Mestského úradu Kysucké Nové Mesto pána Ľubomíra Ježa mesto malo záujem o zmenu tohto stavu: “Mesto sa aj domáhalo, aby ŽSK bezplatne previedol pozemok mestu, keďže naše zostali prístrešky, ale nikdy nedošlo k dohode. Žilinská župa nebola ochotná vzdať sa uvedeného pozemku.”

Zmena nastala v roku 2016, keď sa mesto dohodlo so ŽSK na zámene rôznych pozemkov a majetkových práv. O vyjadrenie na aktuálny stav, a či je v pláne rekonštrukcia nástupišťa, sme sa obrátili na nového vlastníka pozemkov a prístreškov, a to priamo na Žilinský samosprávny kraj a jeho hovorkyňu Lenku Zátekovú: “Autobusové nástupište sme prevzali od mesta Kysucké Nové Mesto, ktoré nechalo zájsť situáciu s prístreškami do takéhoto stavu. Naším cieľom bolo upraviť to, čo mesto dlhé roky nerobilo a zanedbalo, no celková oprava je dlhodobý proces, v rámci ktorého musíme vždy postupovať podľa zákona. Preto sme najprv riešili akútne problémy. Zrealizovali sme obhliadku vrchných zvodov a žľabov, ktoré sme vymenili a dnes už nedochádza k situáciám, kedy na cestujúcich zo žľabov tiekla voda a nemohli počas dažďa čakať v suchu na autobusové spojenia. Keďže prístrešky mesto zanedbalo, objavujú sa však stále nové nedostatky, ako napríklad havária, ktorej fotodokumentáciu ste nám následne poslali aj vy. Správca nástupišťa situáciu okamžite preveril a objednal potrebný materiál, aby sme mohli opraviť porušené zvislé žľaby. Cestujúcim sa ospravedlňujeme a prosíme ich o trpezlivosť, v najbližších dňoch bude havária odstránená.”

Občanom mesta neostáva už nič iné, iba dúfať, že autobusové nástupište sa konečne dočká plánovanej rekonštrukcie a ľudí čakajúcich na hromadnú dopravu nezaskočí gejzír dažďovej vody, tryskajúci z odkvapovej rúry.

 

Autor: Miroslav Janouš

Foto: Yvette Šimeková