Hvezdáreň v našom meste má od minulého týždňa nový ďalekohľad

Obstaranie montáže a hlavného ďalekohľadu s príslušenstvom v celkovej hodnote zhruba 45-tisíc eur financoval Žilinský samosprávny kraj a Krajská hvezdáreň v Žiline, ktorá prispela sumou 1160 eur z vlastných zdrojov. ,,Pôvodný ďalekohľad bol technicky zastaraný a znižoval kvalitu aj kvantitu pozorovaní, čo komplikovalo odbornú aj popularizačnú prácu hvezdárne. Preto sme sa rozhodli podporiť modernizáciu a verím, že nový ďalekohľad čoskoro ocenia aj návštevníci,“ uviedol riaditeľ odboru kultúry ŽSK Martin Hromada.

V stredu 9. decembra bol pôvodný ďalekohľad umiestnený v kupole hvezdárne demontovaný a pomocou žeriava ho nahradil nový od talianskej spoločnosti 10micron, ktorá je divíziou spoločnosti pre presnú mechaniku a vybavenie COMEC-Technology. Pôvodná montáž a hlavný ďalekohľad pochádza z 80. rokov minulého storočia, bola iba čiastočne modernizovaná pred 12-timi rokmi. Všetky aktivity na ďalekohľade museli byť vykonávané fyzicky a manipulácia s ním bola pre odborné zamestnankyne prakticky nemožná. Nový ďalekohľad je priamo riadený počítačom, pričom ide o slovenský unikát. ,,Tento typ robotickej montáže sa na Slovensku dnes nenachádza. Zlepší sa ňou presnosť a kvalita odborných programov, zabezpečí komfort pre návštevníkov zariadenia a v neposlednom rade sa zlepšia podmienky pre prácu zamestnancov,“ priblížil Ján Mäsiar, riaditeľ Krajskej hvezdárne v Žiline. Nový ďalekohľad  s príslušenstvom budú slúžiť na výkon odborno-pozorovateľských a vedeckých programov a na realizáciu populárno-vzdelávacích programov pre verejnosť. ,,Pevne veríme, že už začiatkom roka 2021 vám budeme môcť novú montáž spolu ďalekohľadmi predstaviť a sprostredkovať vám nádherné pohľady do hlbín vesmíru,“ dodal Mäsiar.

 Krajská hvezdáreň v Žiline patrí medzi najúspešnejšie slovenské astronomické zariadenia, za svoju činnosť získala ocenenie Kultúrno-osvetové zariadenie roka za rok 2019 so špecializovaným zameraním. V niektorých oblastiach, najmä v oblasti technického vybavenia, dokáže konkurovať obdobným zariadeniam na Slovensku, či vo svete. Jedným z ďalších projektov modernizácie priestorov je aj Žilinský IQ park, cieľom ktorého je vytvoriť v areáli Pozorovateľne na Malom diele v Žiline atraktívny priestor na realizáciu neformálneho vzdelávania v oblasti astronómie a kultúry a priestoru pre účastníkov poznatkového cestovného ruchu.Informácie, ktoré sú obsahom tejto správy elektronickej pošty a všetky pripojené súbory a prílohy sú dôverné. Táto správa elektronickej pošty je určená výhradne zamýšľanému adresátovi. Prístup akejkoľvek inej osoby k nej je neoprávnený. V prípade, že nie ste zamýšľaným adresátom tejto elektronickej správy, akékoľvek jej zverejnenie, kopírovanie, rozširovanie alebo akékoľvek rozhodnutie na jej základe je neoprávnené a môže byt považované za protiprávne. V takom prípade prosím informujte okamžite odosielateľa odpoveďou na túto správu elektronickej pošty a následne ju vymažte.

Ak Vás zaujíma vesmír a všetko okolo neho: viac sa dozviete na stránkach  Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a FB účte.

Text a foto: ŽSK

https://bestvpncanada.ca/