Jazdite zodpovedne a dávajte pozor na zmeny v doprave na území okresu KNM

Dopravná situácia v Kysuckom Novom Meste je dlhodobo nepriaznivá. Diaľnica cez okres KNM a diaľničný privádzač do KNM ešte dlho nebudú realitou, a tak kompetentným neostáva iné, len riešiť dopravu cez menšie úpravy.

Viaceré úpravy v cestnej premávke na území okresu KNM a mesta KNM nastali aj v uplynulých mesiacoch. Mesto KNM na tieto zmeny upozorňuje aj na svojom webe.

Dopravné zrkadlá boli najnovšie osadené na križovatkách Litovelská pri okresnom úrade a Kukučínova pri hvezdárni.

Na Neslušskej ceste pred odbočkou na Hurbanovu ulicu pribudlo značenie zákaz vjazdu nákladných automobilov.

Nová značka už stojí aj na začiatku Budatínskej Lehoty. Označuje zónu zákazu státia a max. povolenú rýchlosť 40 km/hod., platí v čase od 15. 11. – 31. 3. 

Pribudlo aj označenie pešej zóny na Námestí slobody s určením času zásobovania prevádzok sídliacich na námestí.

Posledné  dve zmeny v dopravnom značení vyplynuli zo schváleného VZN č. 10/2019, ktoré je podrobne rozpísané v našom predchádzajúcom článku.

Zmeny v doprave nastali aj v katastri obce Povina a Kysucký Lieskovec.

V Povine boli na oboch stranách hlavnej cesty I/11 v úseku od Povinského mosta až po hlavnú križovatku osadené značky zákazu státia.

V obci Kysucký Lieskovec bola na hlavnej ceste I/11 znížená rýchlosť na 50km/h. Obec o tom informuje na svojom FB.

„… po dlhých rokovaniach s Dopravným inšpektorátom v Čadci, NDS, Okresným úradom, sekcie dopravy v sídle kraja a Krajským dopravným inšpektorátom v Žiline sme na medzinárodnej ceste E11 (hlavná cesta) docielili zníženie rýchlosti na 50 km/h,“ píše obec na FB.

„Ďalej bude pred prechody pre chodcov umiestnené vodorovné zvukové dopravné značenie a riešime navyše aj blikajúce gombíky do vozovky. Tento úsek je úsek častých dopravných nehôd. Dopr. inšpektorát aj Obvodné oddelenie PZ v KNM sú upovedomení o potrebe častejšej kontroly rýchlosti na tomto úseku. Výraznejšie značenie prechodov aspoň z časti pomôže. Zníženie rýchlosti na tomto úseku umožní chodcom bezpečnejší prechod cez cestu a vodičom plynulejšie zaradenie sa na hlavnú cestu,“ píše ďalej obec na svojom FB.

Autor: Petronela Hercová

Foto: archív novinyknm.sk