Aktualizované: Premostenie sa bude realizovať + foto vizualizácia – k odľahčeniu dopravy na križovatke v Radoli o krok bližšie

Na stretnutí kompetentných inštitúcií a osôb v obci Radoľa sa rozhodlo, že premostenie sa bude realizovať. NDS dala zároveň interné rozhodnutie, aby sa pokračovalo v príprave na stavebné konanie. Peniaze z rezervy z obchvatu Čadce sú k dispozícii.

Odľahčiť križovatku v Radoli od tranzitnej dopravy dokáže najefektívnejšie iba diaľnica. Tá však na Kysuciach kompletne dostavaná nebude ešte dlho. Výstavba úseku diaľnice cez KNM je odhadovaná na rok 2025. Situácia na križovatke je, ale kritická a neustále sa zhoršuje.

Nedávno združenie D3 pre Európu predstavilo riešenie, ktoré by mohlo zlepšiť dopravnú situáciu na križovatke v Radoli. Riešením by bolo mostné provizorium.

Jednoducho povedané: železný most, ktorý by sa postavil ponad hlavnú cestu I/11.

Dočasnému premosteniu je naklonená aj NDS.

Premostenie by začínalo pri čerpacej stanici a končilo by pri vjazde do Budatínskej Lehoty. Na križovatke vznikajú problémy najmä v pripájaní sa na cestu I/11 z Kysuckého Nového Mesta. Aj preto sa k projektu pristupovalo veľmi citlivo tak, aby odrážal reálnu intenzitu dopravy cez križovatku. Súčasťou riešenia sú dosatočne dlhé pripájacie pruhy (viac ako 70 metrov), ktoré by nemali spôsobovať problémy s priebežným napojením sa na cestu I/11 z Kysuckého Nového Mesta.

O tom, či sa dočasné premostenie bude realizovať, sa rozhodne budúci týždeň na stretnutí kompetentných inštitúcií a osôb v obci Radoľa.

Ak projekt dostane „zelenú“ s jeho realizáciu by sa mohlo začať v máji 2021, pričom práce by mohli byť ukončené v novembri 2021. Most by sa ponad cestu „montoval“ počas bežnej prevádzky, samozrejme s čiastočnými obmedzeniami. Dočasný most by bol v prevádzke podľa toho, ako by postupovali práce na výstavbe úsekov D3.

Navrhované sú dva varianty dočasného premostenia. Dva samostatné mostné provizória pre každý jazdný smer alebo jedno mostné provizórium, kde by boli oba jazné pruhy.

Na výstavbu mosta by boli použité ušetrené financie z rezervy obchvatu Čadce, ktorá nebola vyčerpaná, keďže stavba obchvatu napreduje bez problémov a v harmonograme. Odhadovaná cena realizácie premostenia sa pohybuje okolo 4-milióny Eur.

Text: Petronela Hercová

Foto: D3 pre Európu/Matej Fabšík

https://bestvpncanada.ca/