Kamene, ktoré padali na cestu medzi Rudinkou a Vraním by už vodičov ohrozovať nemali

cesta v Rudinke

Cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a žilinskou mestskou časťou Vranie zostáva aj naďalej kľúčovým „hráčom“, ktorý výrazne prispieva k zlepšeniu dopravnej situácie v okrese Kysucké Nové Mesto.  Obyvatelia dotknutých oblastí si vybojovali zachovanie dočasného mosta cez rieku Kysuca, cesta sa tiež zabezpečila proti padajúcim kameňom.

Kamene, ktoré na cestu začínali padať  čoraz častejšie, svojou veľkosťou vzbudozvali naozaj hrôzu. Kamene podľa informácií z obce Rudinka padajú na cestu najmä z jari, no menšie či  väčšie zosuvy sa vyskytujú aj v zime. Hoci obec Rudinka a správa ciest popadané kamene takmer okamžite z cesty odstránila, situácia si žiadala komplexnejšie riešenie.

Ešte v októbri nás Žilinský samosprávny kraj informoval, že vzniknutú situáciu rieši spoločne s dotknutými inštitúciámi:

„Kvôli situácii s padajúcimi kameňmi zo svahu v obci Rudinka na ceste smerom do Vrania už boli
zorganizované tri stretnutia so zástupcami obce, CHKO (keďže celý priľahlý svah už spadá do
CHKO), urbár, projektantom, geológom, a zástupcami správy ciest. Momentálne projektant spolu
s inžinierskym geológom spracúvajú minimálne dve variantné riešenia, ktoré odovzdajú SC ŽSK
v 40. týždni; následne po odsúhlasení všetkými dotknutými organizáciami, chcú navrhnuté riešenie
zrealizovať do konca roka 2017.“

V súčasnosti je okolo cesty vystavaný múr  z kameňa viazaného v gabiónových košoch. Jeho výška je rôzna v závislosti od možného rizika padajúcich kameňov.

múr z kamena v Rudinke

Vodiči môžu tadiaľto jazdiť s menšímo obavami, že ich vozidlo zasiahne padajúca skala, čo by mohlo mať katastrofálne následky.

Efektívnosť zrealizovaného riešenia, ale ukáže až čas.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka, obec Rudinka

https://bestvpncanada.ca/