Kňaz menom Valentín

Veľa ľudí si myslí, že tento sviatok zaľúbených pochádza z Ameriky a preto ho aj bojkotujú. Nerobte to! Deň zaľúbených alebo takzvaný Valentín z Ameriky nepochádza.

Legendy o Valentínovi, ako o rímskom kňazovi, ktorý tajne sobášil páry, sa viažu už na 3. storočie nášho letopočtu. V tej dobe cisár Claudio vydal nariadenie, ktoré zakazovalo rímskym vojakom uzatvárať manželstvo. Dôvod bol taký, že si myslel, že novomanželské radovánky dokážu vojaka rozptýliť do takej miery, že by nepodával plnohodnotné vojenské výkony.

Kňaz Valentín aj napriek zákazu sobáše vykonával. Netrvalo však dlho a cisár všetko zistil, kňaza uväznil a odsúdil ho na smrť. Kňaz bol údajne popravený 14. februára v roku 296 n.l. A tak vtedajší pápež Gelasius ustanovil tento deň ako Deň zaľúbených a sv. Valentín sa stal ich patrónom.

Takže žiadna Amerika, ale mesto, kde vedú všetky cesty. Rím!
Z redakcie prajeme krásneho Valentína!

NovinyKNM