Knižnica v KNM bilancuje

Mestská knižnica v KNM je organizácia, ktorá zaujíma významné miesto medzi kultúrnymi inštitúciami v meste a jeho okolí. Plní základné úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov. Vo veľkej miere sa venuje podpore čitateľskej a informačnej gramotnosti či regionálnej literatúry. Neustále rozširuje a modernizuje svoje služby vzhľadom na rýchlo meniacu sa znalostnú spoločnosť.

Na úvod zopár štatistických údajov. V roku 2019 sme zaevidovali 75 388 výpožičiek kníh a časopisov. Počas 12 mesiacov prekročilo prah knižnice 32 224 návštevníkov. Zaregistrovaných bolo 2 262 používateľov, z toho 895 do 15 rokov, čo predstavuje krásnych 40 %. Okrem absenčných a prezenčných výpožičiek sme poskytli 251 kníh a článkov prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby, z toho 7 dodávateľsky. Vypracovali sme 19 rešerší a usporiadali 278 podujatí. Do knižničného fondu sme zaevidovali 1 726 nových kníh, z toho 543 darovaných.

Za zmienku stoja aj čísla, ktoré hovoria o využívaní nášho online katalógu, zaznamenali sme 6 996 vstupov do katalógu, kde bolo položených viac ako 67 534 otázok, teda vyhľadávaní dokumentov a 690 vstupov do čitateľského konta. Novou službou knižnice od roku 2019 je farebná tlač dokumentov a nový titul periodika Slovenské národné noviny. Teší nás, že pri našej činnosti nám pomohlo 22 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali v knižnici takmer 26 hodín bez nároku na odmenu. Touto cestou sa chceme dobrovoľníkom poďakovať ešte raz. Naše poďakovanie však patrí i všetkým, ktorí prispeli 2 % z daní na činnosť knižnice (tento rok bude možné percentá z daní darovať opäť) i tým, ktorí darovali krásne nové knihy, povinné čítanie a časopisy a obohatili tak knižničný fond. Uplynulý rok to bolo 60 darcov. 

Len stručne spomeniem projekty, ktoré sme zrealizovali v roku 2019. Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil dva projekty. Knižnica, miesto s dobrými knihami bol projekt zameraný na nákup nových kníh pre deti, mládež i dospelých. Fond sme rozšírili o knihy beletristické ale i populárno-náučné a odborné. Mnohé na základe vašich požiadaviek. Prírastok kníh predstavoval 517 kníh v hodnote 4 725 €, dotácia z FPU bola vo výške 4.500 €. Druhý projekt Redizajn Mestskej knižnice KNM II., ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, je zameraný na interiérové vybavenie čitárne a dvoch oddelení na prvom poschodí. V čitárni bude dominovať nové interiérové vybavenie, v ostatných priestoroch pôjde najmä o výmenu svietidiel a orientačného systému.

Dotácia z FPU je vo výške 10.200 € a realizácia projektu ešte stále prebieha.
Projekt Kultúrne poukazy bol v knižnici i tento rok. Vyzbierali sme 498 poukazov a minuli ich na nákup kreatívneho a didaktického materiálu na prácu s detským čitateľom. Každoročne realizujeme projekt Jednu knihu ročne (knižnici). Ide o darcovský projekt, keď môže široká verejnosť darovať nové knihy alebo knihy, ktoré knižnica do svojho fondu potrebuje. Takýto zoznam kníh, ktoré chce knižnica získať, nájdete na webovej stránke. Takže, ak máte chuť, pozrite si zoznam a  možno danú knihu máte vo svojej polici a nepotrebujete ju a darujete, alebo ju len tak knižnici kúpite, napr. sa môže zložiť nejaký kolektív. Tento rok vďaka aktivite Jednu knihu ročne (knižnici) nám pribudlo 117 knižničných jednotiek. 

A čo sa ešte u nás počas roka dialo? Prišli k nám hostia standupistka Simona Salátová, pracovník Kysuckého múzea v Čadci Mário Janík, operná speváčka Elena Dadajová a hudobníčka Veronika Špircová, deťom čítal fujaráš František Kostúr a primátor mesta Marián Mihalda. Svoj život v Austrálii skomentoval Miroslav Kašper. Nechýbali tradičné aktivity ako Deň ľudovej rozprávky, Čítajme si.., Celé Slovensko číta deťom, Noc s Andersenom, Burza kníh, Les ukrytý v knihe, Čítajme o sto 6, Týždeň slovenských knižníc, Popoludnie básnika rodných Kysúc, Výpredaj vyradených kníh, novinky Prečítané leto a Dni európskeho kultúrneho dedičstva a rôzne zážitkové čítania a tvorivé dielne. Teší nás, že podujatia pravidelne navštevujú tí najmenší i tí najstarší z CSS. 

Rada spomeniem našich najčitateľov do 15 rokov. Do Galérie slávnych prstov pribudol aj tento rok odtlačok ukazováka, ktorý prelistovali najviac zapožičaných kníh z knižnice roku 2019. Klaudia Korhelíková prečítala 184 kníh s 42 096 stranami. Na druhom mieste skončil Sebastián Sihelník s 223 a so 109 knihami Mária Žúborová na 3. mieste. Gratulujeme. Pri týchto bilanciách ostaneme, najstarší aktívny čitateľ Ivan M. má 89 rokov a najmladším je ročná Danielka N.

Na záver do našej knižnice pozývame všetkých, veď tu nájdete viac ako 30.000 kníh, 27 titulov periodík a desiatky služieb. Knihovníčky sú vám ochotné pomôcť poskytnúť informáciu nielen o fonde, ale aj o knižnom a informačnom svete, fondoch iných knižníc a podobne. Radi u nás privítame i nové tváre, ktoré zistia, že knižnice 21. storočia nie sú len výdajňami kníh.

Zdroj: stránky mesta KNM