Komunálne voľby sa budú konať 10. novembra 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Voľby sa budú konať v slovenských mestách a obciach v sobotu 10. novembra 2018. Informácia je zverejnená na stránkach NR SR.

 

 

Vo vyhlásení ďalej určil lehotu na určenie volebných obvodov do 17. augusta 2018. Lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018. Lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a s tým spojenú aj lehotu na ich prvé zasadnutie do 18. septembra 2018. A v poslednom bode lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a ich prvé zasadnutie musí byť do 24. októbra 2018.

V našom meste sa nachádza momentálne osem volebných obvodov a s najväčšou pravdepodobnosťou sa ich počet do volieb meniť nebude. Za každý volebný obvod bude kandidovať niekoľko kandidátov. Ich menoslov zverejníme hneď, ako bude dostupný. Súčasťou volieb do orgánov samosprávy obcí je aj voľba primátora / starostu daného mesta alebo obce.

V našom meste zatiaľ oficiálne ohlásili svoju kandidatúru Matej Fabšík a Felicita Chromjaková. Ďalší oficiálni kandidáti zatiaľ nie sú známi. Na ohlásenie ďalších kandidátov netrpezlivo čakáme.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

www.minv.sk

 

Všetky ďalšie informácie pre kandidátov ohľadom volebnej kampane a iné informácie sú dostupné na stránke Ministerstva vnútra MINV a taktiež budú každému voličovi doručené pokyny k voľbám do poštovej schránky.

U nás v meste prebiehali voľby vždy v kľude, bez špinavostí, zákerností a osočovania. Verme, že tomu bude tak aj v tento volebný rok a všetci kandidáti sa budú správať „férovo“, nielen ku svojim voličom, ale aj k iným kandidátom.

 

Autor: Miroslav Janouš
Foto: NR SR, Pixabay