Kontroverzná voľba riaditeľa na ZŠ Clementisova prilákala aj poslanca NR SR

Clementisova foto

Vo štvrtok 21.9.2017 sa na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste konalo riadne zasadnutie mesta. Medzi viacerými bodmi bol aj bod, kde mala mestská kontrolórka vykonať kontrolu nad správnosťou volieb riaditeľa Základnej školy Clementisova v Kysuckom Novom Meste. Vzhľadom na dôležitú návštevu priamo z Národnej rady, poslanci schválili, že tento bod rokovania sa zaradí hneď na prvé miesto prerokovania na tomto zasadnutí.

Ku kontrole zo strany mestskej kontrolórky nedošlo, keďže bola táto kontroverzná voľba posunutá na okresnú prokuratúru. S týmto rozhodnutím sa mestskí poslanci nestotožnili a počas hlasovania dali najavo svoj nesúhlas, že sa kontrola zo strany mesta neuskutočnila a budú aj naďalej požadovať jej vykonanie.

Na stretnutie zástupcom mesta prišiel aj poslanec Národnej rady SR pán Oto Žarnay, privolaný samotným prvým neúspešne zvoleným riaditeľom základnej školy. Počas čítania svojej dopredu pripravenej reči sa pán Žarnay nepriamym spôsobom snažil všetku vinu zvaliť na primátora mesta a na jeho nerozvážne rozhodnutie ohľadom vyhlásenia ďalších opakovaných volieb. Túto svoju obsiahlu niekoľkostranovú reč mu samotný pán primátor mesta Kysucké Nové Mesto ani nedovolil dočítať a neodpustil si po týchto obvineniach okamžite reagovať. Pánovi poslancovi vytkol to, že pred jeho príspevkom sa nebol poradiť aj s ním  a vypočul si iba názor jednej strany a rázne odmietol jeho obvinenia. Na vyjadrenie pána poslanca NR SR sa negatívne vyjadrilo aj zopár prítomných mestských poslancov a dovolili mu svoju pripravenú reč iba uzavrieť.

Počas svojej reči sa vyjadril aj na adresu samotných poslancov, ktorí sa svojím nedisciplinovaným správaním prekrikovali a podľa slov jedného poslanca mesta tým porušovali rokovací poriadok. Sám pán poslanec NR SR sa vyjadril, že danú vec, a to kontroveznú voľbu riaditeľa ZŠ Clementisova, dá na prerokovanie aj do Národnej rady a taktiež prednesie, akým spôsobom bolo s ním jednané na tomto zasadnutí, kde padlo aj obvinenie, že sa pán Žarnay nechal zatiahnuť do tejto kauzy celkom zbytočne, lebo všetko prebehlo v súlade zo zákonom.

Výsledky kontroly hlavnej kontrolórky mesta a vyšetrenie z okresnej prokuratúry budú zverejnené po ich skončení. Dovtedy je právoplatné rozhodnutie primátora mesta pána Jána Hartela. Treba dodať, že táto veľmi impulzívna debata sa skončila zmierom oboch aktérov, ako pána primátora, tak aj poslanca NR SR pána Žarnaya. Vzájomným podaním rúk a zaželaním všetkého dobrého sa rokovanie o tomto bode schôdze skončilo.

 

Autor: Miroslav Janouš

Foto: autor