Koscelisko

Najvýznamnejšou archeologickou lokalitou na Kysuciach je Koscelisko. Ide o terasovitý pahorok na západnom okraji  Radole v susedstve s Kysuckým Novým Mestom. 

Svojou „strategickou“ polohou na sútoku Vadičovského potoka a Kysuce a strmými, ťažko prístupnými svahmi si vyslúžil pozornosť ľudí už v neskorej dobe kamennej. Je zaujímavé, že je to jediná lokalita na Kysuciach, ktorá bola s malými prestávkami trvale osídlená od spomínaného eneolitu až po neskorý stredovek.

Pri archeologickom výskume sa tu našli i rôzne artefakty z doby bronzovej, staršej i mladšej doby železnej. V stredoveku bol vybudovaný na Koscelisku kamenný kostolík, ktorý bol najstarší na Kysuciach. Ide o neveľkú stavbu o dĺžke cca 13 a šírke necelých 8 metrov s neskoršie pristavanou sakristiou štvorcového pôdorysu o dĺžke strany 3 a pol metra. Okolnosti a doba jeho vzniku i zániku sú nejasné. A. Petrovský – Šichman datuje jeho vznik do 2. polovice 13. storočia.

Kostol sa nepriamo spomína v súvislosti s farnosťou v súpise tzv. pápežských desiatkov z rokov 1333 až 1337, kde je uvedené, že farár Peter odvádzal na spomenutý účel 6 grošov, pričom jeho fara bola jediná na Kysuciach. Za zánikom kostolíka stoja zrejme husitské výpady (spanilé jazdy) na Slovensko, predpokladajú sa roky 1429, kedy bol vypálený i Budatín, alebo 1431 keď husiti tiahli na Žilinu cez Jablunkovský priesmyk.

Archeologickému výskumu na Koscelisku sa venoval v roku 1956 Anton Petrovský –  Šichman, ktorý tu odkryl murované základy stredovekého kostolíka. V rokoch 1988 až 1990 nadviazala na jeho prácu Marcela Ďurišová. Pod jej vedením odkryla študentka E. Brezinová v júli 1990 vzácnu kostenú sošku svätice, možno madony. Ide o gotickú kostenú plastiku, ktorá pochádza z rozrušeného muriva kostola.

84 milimetrov vysoká soška pôvodne tvorila súčasť výzdoby väčšieho sakrálneho predmetu. Bola zhotovená v Nemecku alebo Francúzsku niekedy v 14. storočí a pri absencii drobnej gotickej plastiky na Slovensku sa vďaka svojmu výtvarnému spracovaniu zaraďuje medzi unikáty. V súčasnosti prebieha ďalšia etapa archeologického výskumu pod vedením archeologičky Kysuckého múzea Danky Majerčíkovej. 

Autor: Mário Janík / Kysucké múzeum v Čadci
Foto: Mário Janík a Michal Janík

https://bestvpncanada.ca/