Kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho

Najvýznamnejším dodnes stojacim sakrálnym objektom na dolných Kysuciach je bezpochyby kostol sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste. Až do roku 2010 bol označovaný ako farský, čo stratilo opodstatnenie v uvedenom roku, keď vznikli na území mesta 2 farnosti a oba kysuckonovomestské kostoly sa stali farskými.

Tento chrám je zároveň sídelným kostolom dekanátu Kysucké Nové Mesto. Je zasvätený sv. Jakubovi Staršiemu. Istou raritou je, že patrónom mesta je sv. Jakub Mladší. Pokiaľ obec alebo mesto je dané pod patronát svätca, zvyčajne ide o patróna, ktorému je zasvätený miestny svätostánok.

Rok vzniku kostola sv. Jakuba s určitosťou nepoznáme, vieme však, že pri kanonickej vizitácii v roku 1767 uviedol vtedajší farár Andrej Najzer, že za hlavným oltárom videl nápis „A.R.D.R.F. 1284“. Z uvedenej skutočnosti sa vychádza pri datovaní vzniku, avšak prvá výslovná zmienka o kostole je o 300 rokov mladšia. Je z roku 1591 a má súvis s požiarom a vyhorením svätostánku. V rokoch 1665 – 1673 bol kostol evanjelický („luteránsky“). Už z roku 1643 pochádza zmienka o hodinách na veži. V podzemí kostola sa nachádzajú krypty. V presbytériu sú pochovaní kňazi a patróni farnosti zo zemepanskej rodiny Suňogovcov, pri vchode majetní mešťania a pod lavicami zemianska rodina Hrabovských (Peter Hrabovský bol v I. polovici 17. storočia správcom Budatínskeho panstva). V roku 1740 bola ku kostolu pristavaná kaplnka sv. Kríža, ktorej výstavbu financoval Ján Ďuraček. Pred vchodom do kaplnky stojí pieskovcový kríž z roku 1796. Kostol bol viackrát postihnutý požiarmi – v spomínanom roku 1591, potom niekedy v rozmedzí rokov 1682 – 1685, 1748 a naposledy v roku 1904. Vzhľad kostolnej veže pred posledným požiarom je vidieť na fotografii k článku. Po spomínanom požiari bol kostol zrekonštruovaný v ako neorománsky. Projekt vypracoval Juraj Cigler a realizoval tešínsky staviteľ Ján Fulda. Rekonštrukcia bola ukončená roku 1906.

Autor: Mário Janík – Kysucké múzeum
Foto: archív autora