Kostol sv. Jakuba v 20. a na počiatku 21. storočia

Kostol okolo roku 1901

Kostol okolo roku 1901

Prednedávnom sme sa pri rozprávaní o kostole sv. Jakuba dostali k tomu, ako po požiari povstal v roku 1906 z popola. Počas uplynulých viac ako sto rokov bol zveľaďovaný správcami farnosti i farníkmi do podoby, v akej ho poznáme dodnes.

Prvá svetová vojna doľahla na mesto najmä tým, že v nej padlo 54 rodákov. Avšak postihnutý bol i kostol, ktorý prišiel roku 1917 o dva zvony, ktoré boli zabavené pre armádu. Predposledný rok vojny bol, čo do surovín, pre monarchiu už veľmi kritický, preto sa pristupovalo aj k takýmto opatreniam. 

 

Kostol okolo roku 1930

Kostol okolo roku 1930

Obdobie rokov 1938 – 1948 sa viaže v kysuckonovomestskej farnosti k pôsobeniu správcu farnosti Dr.Andreja Paldana. Za jeho pôsobenia bola v roku 1940 opravená Kaplnka sv. Kríža, posvätená bola v nasledujúcom roku. V roku 1942 bola položená v kostole nová podlaha, o rok neskôr nainštalované ústredné kúrenie na pevné palivo. V roku 1946 boli v kostole vymenené zvony, ktoré uliala L. Maňoušek a spol. z České u Brna.

V roku 1956 až 1960 za správcovania dp. Štefana Hudeca prebehla rekonštrukcia interiérov, keď bol najskôr nainštalovaný nový orgán od firmy Rieger Kloss z Krnova, v roku 1957 boli zreštaurované nástenné maľby a postupne boli vnútorné priestory obnovené a kostol dostal i nové vybavenie. Na túto aktivitu pána farára Hudeca nadviazal jeho nástupca Milan Krkoška. Ten úspešne dotiahol do konca generálnu opravu kostola, o ktorú sa pokúšal už jeho predchodca. Postupne prebehli od roku 1974 až do konca 80-tych rokov: výmena krytiny na veži i kostole a obnova omietky (1974), rekonštrukcia elektroinštalácie a reštaurácia obrazov (1976), inštalácia elektrického vykurovania a výmena okien (1977), vymaľovanie interiérov (1987-1988). Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že robotníci pri výmene krytiny na veži v roku 1974 našli pamätný list z čias výstavby kostola, alebo niektorej stavebnej úpravy. Pán farár Krkoška ho vložil do púzdra aj s dobovými novinami, fotografiami a peniazmi a uložil na miesto, kde ho nájdu ďalšie generácie pri opravách svojho dedičstva. 

Kostol okolo roku 1960

Kostol okolo roku 1960

V roku 1993 pod správou dp. Jána Šmelku bola vykonaná oprava fasády a náter strechy. V roku 1996 bola vykonaná oprava, čistenie a úprava orgánu a bolo nainštalované zabezpečovacie zariadenie. Od roku 1997 bol postupne reštaurovaný barokový oltár v Kaplnke sv. Kríža pod taktovkou Jozefa Mundiera z Čadce a neskôr Petra Gregvorka z KNM. Ďalšia rozsiahla oprava prebehla v roku 2012, keď boli ošetrené krytina a fasáda.

V roku 2010 bola v Kysuckom Novom Meste zriadená druhá farnosť a ako farská budova pre farnosť Sv. Jakuba bolo vystavané Pastoračné centrum. Jej správcom sa stal dovtedajší kysuckonovomestký farár ThLic. Pavol Mazúch. Jeho nástupcom je ThLic Peter Holbička, ktorý v prvom roku svojho pôsobenia (2013) nechal vymeniť vybavenie zvonov vykonať generálnu opravu stropu a vymeniť zvonovú stolicu firme Boroko z Brodku u Přerova.

Autor: Mário Janík – Kysucké múzeum
Foto: zbierka autora

Použitá literatúra:
GOLIS, Miroslav: Kysucké Nové Mesto 1974. Generálna oprava kostola sv. Jakuba. In: Kysuce – výstrižok z archívu autora bez údajov o vydaní.
KRKOŠKA, Milan: Kysuckonovomestská farnosť v dejinách Cirkvi. Belá, 2014.
STRAŇAN, Milan: Kysucké Nové Mesto. II. rozšírené vydanie. RUN – reklamná agentúra, Žilina, 2001.