Kvôli chrípke predĺžili prázdniny o jeden deň už aj v Snežnici – zajtra riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Snežnica 218 udeľuje v súlade s ustanovením §150 ods.5 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 a v súlade s §3 ods. 10 Vyhlášky č. 231/2009 Z.z. na deň 21. februára 2020 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (zvýšený výskyt chrípkového ochorenia). Z uvedeného dôvodu je mimo prevádzky aj ŠKD a školská jedáleň.

Od 24. 2. 2020 (pondelok) začínajú žiakom jarné prázdniny. Návrat do školy je 2. 3. 2020 (pondelok).

zdroj: stránky školy