Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky zverejnil smutnú správu o hľadanom Martinovi zo Žiliny

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili pátracej akcie po Martinovi. Ďakujeme, že rešpektujete ťažké chvíle smútiacej rodiny, priateľov a pozostalých.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím spolu s nami tichú spomienku.

Zdroj: Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky