Lepšie raz vidieť,ako dva krát počuť

Týmto porekadlom sa nechali inšpirovať pani učiteľky Základnej školy v Povine.
V rámci vlastivedy navštívili žiaci ZŠ Obecný úrad, kde ich privítala starostka obce Alena Dudeková.

“Deti priniesli krásny darček, ručne vyrobený a vymaľovaný obraz o našej obci. Nenápadne mi vždy zbehnú oči na jednotlivé vlastnosti, ktoré na výkres napísali, akou by obec mala byť,” dodala starostka obce.

Žiaci zasadli za rokovací stôl a spoločne so starostkou sa venovali otázkam o histórií a významných osobnostiach obce, o symboloch, či remeslách, ktoré v ich obci prevládali v minulosti. Na pamiatku si odniesli pohľadnice, ktoré si sami opečiatkovali obecnou pečiatkou.

Po spoločnom obede sa starostka obce poďakovala pani učiteľkám Plevkovej a Zajačkovej, ktoré touto milou návštevou spestrili nielen vyučovanie detí, ale i chod Obecného úradu.

Obec Povina, ZŠ Povina

https://bestvpncanada.ca/